5 tips voor succesvolle ledenbinding en -werving

Een gewaardeerde, aantrekkelijke en relevante partij zijn voor huidige én nieuwe leden? Met deze tips  moet dat lukken.  (meer…)

Top van de berg

Tip 1: terug naar de oorsprong
Het lijkt erop dat veel branche- en beroepsverenigingen hun leden de laatste jaren vooral hebben willen ‘pleasen’. Met ledenvoordelen bijvoorbeeld, in de vorm van producten en kortingen. Maar daarbij werd soms voorbijgegaan aan het oorspronkelijke doel: elkaar versterken, leren van elkaar. Terug naar de kern is daarom het motto! Waarom is uw vereniging ooit opgericht, wat had ze toen voor ogen, wat was de missie? Van daaruit kan gewerkt worden aan een nieuwe strategie, aangepast aan de huidige tijd, om zo duurzame waardecreatie te bewerkstelligen.

Tip 2: ken uw leden
Uw doelgroep goed kennen maakt het makkelijker de dialoog met elkaar aan te gaan. Dus wie is uw doelgroep, wat vindt zij belangrijk en wat heeft u te bieden? Hoe beter u de doelgroepen leert kennen, hoe beter u ‘in gesprek’ kunt gaan. Tegenwoordig verwacht men 24/7 dienstverlening op maat en persoonlijke service. Mensen hebben tegenwoordig een grote informatiebehoefte. Informatie is dan ook overal voorhanden. Maar tegelijkertijd heeft men behoefte aan overzicht en betekenis. Men wil verbonden zijn en neigt ertoe zich aan te sluiten bij gelijkgestemden. Kansen te over dus!

Tip 3: meet uzelf een nieuwe rol aan
De rol van ledenorganisaties is verschoven. Niet langer bent u organisator en uitvoerder, maar u faciliteert en helpt uw leden om zaken zelf te doen. Er is geen eenrichtingsverkeer vanuit de vereniging, maar u gaat voor tweerichtingsverkeer en stimuleert interactie tussen leden. Dat vraagt om een flexibele en organische interne organisatie, die snel inspeelt op geluiden en wensen vanuit de leden. Leden die altijd centraal staan. (En vergeet niet daarbij voor nieuwe verdienmodellen te kiezen, die aansluiten bij de wensen van uw leden.)

Tip 4 en Tip 5 >