ICF pleit voor certificering vanwege groeiend aantal coaches

Het aantal coaches dat mensen begeleidt in studie, werk of een depressie steeg de afgelopen vijf jaar met zo’n 66 procent naar 63.000. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. Annemarie van der Meer, voorzitter van beroepsorganisatie ICF (International Coach Federation), zou graag zien dat coach een beschermd beroep wordt. ‘Ik heb er geen zicht op dat de landelijke politiek dat op dit moment oppikt.’     (meer…)


Het goede nieuws is volgens Van der Meer dat het belang van coaching steeds meer doordringt tot bedrijven. Maar er zit ook een zorgelijke kant aan. ‘Allerlei mensen worden coach. Het is geen beschermd beroep, dus je hebt geen diploma en beginkapitaal nodig. Je kunt een bordje op je deur doen en je bent coach.’

Van der Meer, tevens coachingspsycholoog, vreest dat het aantal onbekwame mensen dat coach wordt daardoor zal toenemen. Aan de andere kant ziet ze dat steeds meer organisaties vragen om gecertificeerde coaches. ‘Als beroepsorganisatie heb je een ethische code en uiteindelijk kan iemand ook zijn certificering of lidmaatschap verliezen.

De International Coach Federation is wereldwijd de langst bestaande (opgericht in 1995) en grootste beroepsvereniging voor coaches en heeft internationaal de standaard gezet. Deze standaard ligt beduidend hoger dan bij de andere beroepsverenigingen voor coaches in Nederland. De ICF is nu in ongeveer 140 landen vertegenwoordigd en heeft ruim 34.000 aangesloten coaches. Vijf jaar geleden had de ICF ruim 23.000 aangesloten coaches. Een flinke toename in 5 jaar. De ICF heeft chapters in vele landen, zo ook in Nederland. In ons land zijn er nu zo’n 350 ICF coaches en er is een gestage groei zichtbaar. Deze groei is echter niet zo explosief als de groei van in coaches in de afgelopen 5 jaar. Dit is ook bij de andere beroepsverenigingen het geval. De groei zit ‘m dus vooral in het aantal “coaches” die onder die noemer hun diensten aanbieden maar niet bij een beroepsvereniging zijn aangesloten. En dat is geen gewenste ontwikkeling naar mijn idee. Ik ben ervoor aan het pleiten dat coach een beschermd beroep wordt.’