Accountantsdag 2016 ‘aangekleed’ door Elma Media

Scherpe presentaties en stevige debatten stonden deelnemers aan de Accountantsdag 2016 te wachten, in de RAI in Amsterdam. Een dag over vertrouwen in het bedrijfsleven, de overheid, NGO’s en de media, over de reputatie van de accountant en over de verwachtingen van de samenleving. Een enerverende dag, waaraan Elma Media –mediapartner van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) – een substantiële bijdrage leverde.

(meer…)

De NBA staat onder andere voor de bevordering van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en accountants-administratieconsulenten). De communicatiemiddelen die ze daarvoor inzet, worden door Elma Media al lange tijd commercieel ingevuld. Dat geldt voor zowel de NBA Accountant, het magazine van de NBA, als haar website en digitale nieuwsbrief. Net als voorgaande jaren wierf Elma Media ook standhouders voor de Accountantsdag, waarmee Elma als verbindende factor partijen uit de sector met elkaar in contact bracht.