Activeer de leden in uw community (10 tips!)

Een actieve communitymanager is prettig voor uw ledencommunicatie, maar te afhankelijk van hem zijn is niet handig. Stimuleer leden ook actief te zijn in de community. Laat ze vragen stellen, discussiëren, posten of een blog schrijven. Benieuwd naar tips?

(meer…)


Leden worden actief als (een deel van) onderstaande tips consequent worden toepast in een online community. Op den duur pakken leden ook zelf taken op en tonen ze initiatief, waardoor misschien wel een zelfvoorzienende community ontstaat.

1. Gebruik de @-mention
Benut de @-mention om personen of misschien juist inhoudelijke experts in een discussie te betrekken. Wat ook goed werkt, is een startvraag of nieuw discussietopic direct aan iemand te richten met een @-mention.

2. Bel of mail je leden
Iets gedaan krijgen van mensen? Mail of pak de telefoon. Liefst de telefoon, die is dwingender.

3. Bepaal een deadline
Een deadline activeert.

4. Verwijs altijd terug naar de community
Probeer bij binnenkomende e-mails met vragen, stellingen en verzoeken altijd terug te verwijzen naar de community. Of beantwoord een per mail gestelde vraag in de community.

5. Zorg voor een concreet doel
Een concreet doel is SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

6. Openbaar wat gedaan moet worden
Maak voor leden van de community duidelijk wat er moet worden gedaan. Maak bijvoorbeeld een takenlijst met alle urgente, doorlopende en eenmalige klussen en zet die op een zichtbare plek in uw online platform.

7. Splits taken op in stappen
Mensen pakken eerder een taak op als ze kunnen inschatten hoeveel tijd het van ze vraagt. Geef bij elke taak aan uit welke kleinere stappen het bestaat en benoem en beschrijf die.

8. Besteed aandacht aan bijzondere leden of belangrijke bijdragen
Geef een mooie bijdrage of een bijzondere actie van iemand extra aandacht. Bijvoorbeeld door er een artikel aan te wijden in de nieuwsbrief, een wall of fame te maken in de community of iemand te vragen eens een presentatie of workshop te geven voor de rest van de groep. Deze extrinsieke beloning stimuleert mensen nog meer hun best doen.

9. Lok een eerste bijdrage uit
Als iemand eenmaal een persoonlijke investering heeft gedaan, vergroot dat zijn betrokkenheid bij de groep. Stel bijvoorbeeld een welkomstcomité in en garandeer dat iemands eerste vraag in elk geval kwalitatieve antwoorden krijgt.

10. Oefenen in offline sessie
Persoonlijke bijdragen krijg je eerder door mensen bij elkaar in een ruimte te laten oefenen in het gebruik van de community. Zo raken ze meer betrokken, leren ze andere communityleden kennen, leren ze teksten goed te formuleren én het geeft de community weer extra user generated content.