Adfiz kiest bewust voor vakblad in print

Ooit had Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, een ledenblad. De communicatie met leden verliep de laatste jaren echter volledig digitaal. Totdat de vereniging merkte dat de afstand tussen leden en vereniging groter werd. Besloten werd een nieuw magazine te ontwikkelen dat het verenigingsgevoel leven in moet blazen.

(meer…)


Wat is het doel van het nieuwe vakblad?
“Adfiz magazine geeft de vereniging een gezicht. Het laat zien wat Adfiz doet en waarom het belangrijk is lid te zijn en lid te blijven”, zegt Joerie van Looij, Hoofd Communicatie bij Adfiz. “Het magazine verbindt de verschillende typen leden, vergroot de betrokkenheid bij de vereniging en draagt bij aan een gevoel van trots. Trots op de vereniging (waar je bij wilt horen) en trots op het vak. Adfiz magazine verschijnt voor het eerst in mei in een frequentie van drie keer per jaar.”

Ledenbinding is en blijft altijd een belangrijk onderwerp voor verenigingen. In hoeverre verwacht u dat het nieuwe vakblad een bijdrage levert aan ledenbinding?
“In een tijdperk waarin het niet vanzelfsprekend is dat iedereen lid is, is het belangrijk om zichtbaar te zijn. Door onze leden te informeren, te inspireren en kennis over te dragen, wil Adfiz de betrokkenheid van zijn leden vergroten en zijn toegevoegde waarde tonen.”

Wat is de meerwaarde van een vakblad in print? Waarom kiest u er bewust voor om deze uitgave in print te laten verschijnen?
“De laatste jaren communiceerden wij alleen digitaal. We merkten echter dat de afstand tussen de leden en de vereniging groter werd. Printuitgaves zijn een onmisbaar communicatiemiddel. Het Adfiz Magazine zetten we net als bijeenkomsten in om de afstand tussen de leden en de vereniging te verkleinen.”

Elma ontwikkelde voor Adfiz de bladformule van het nieuwe magazine en tekende voor het ontwerp. We zijn vertegenwoordigd in de redactieraad en het redactieteam en verzorgen een groot deel van de tekstuele invulling en de bijkomende fotografie. Ook verzorgen we de acquisitie en produceren en verspreiden we het magazine.