Alle pijlen op interne communicatie

Communicatieafdelingen van zowel grote als kleine bedrijven zetten tegenwoordig vooral in op interne communicatie. Daar vraagt het ‘nieuwe werken’ om. Maar ook is er steeds meer ruimte voor de mening van medewerkers. Dat vereist een intensievere samenwerking tussen HR en (interne) communicatie in 2016.

(meer…)


Voor 2016 staan drie grote veranderingen op stapel op het gebied van interne communicatie:

Van ‘topdown’ naar ‘bottom-up’
Er is een verschuiving gaande van hiërarchische informatiestromen naar informatie-uitwisseling tussen management en werknemers. Er wordt niet meer alleen topdown gecommuniceerd, nieuws gaat sneller rond via collega’s. Het management staat ook meer open voor input van medewerkers.

Goed én minder goed nieuws
Of het nu goed of slecht nieuws is: mensen willen op de hoogte blijven van alles wat gebeurt in hun organisatie. Vaak horen ze dat eerder van een collega of op social media dan van het management. Zorg ervoor dat het management zelf de primaire informatiebron is en blijft. Ook als u nog niet honderd procent zeker bent van de uitkomst.

Liever beeld dan tekst
Kies voor plaatjes, infographics en video in plaats van droge teksten. Er is zoveel informatie dat mensen steeds minder de tijd nemen om alles te lezen. Beeld vertelt de belangrijkste informatie op een aantrekkelijkere manier en vraagt minder tijd van de medewerkers.