‘Belangenbehartiging of individuele dienstverlening?’

Iedere branche heeft wel een of meer organisaties of verenigingen die de belangen behartigen van ondernemers. Wat weegt voor een ondernemer zwaarder bij het overwegen van een lidmaatschap: belangenbehartiging of individuele dienstverlening? (meer…)

We vroegen een aantal verenigingsprofessionals om een reactie:

Sonja Cats RAE, Hoofd Ledenzaken Adfiz
Oneens. Veruit de meeste bedrijven worden in de eerste plaats lid bij Adfiz omdat ze het belangrijk vinden de krachten te bundelen en invloed te vergroten. Individuele diensten helpen soms om iemand over de streep te trekken. Eenmaal lid geworden dan vergroten we de loyaliteit vooral door leden actief te betrekken, praktische handvatten aan te reiken en ze met elkaar in gesprek te brengen.

Yvonne de Vette, Hoofd Bedrijfsbureau AJN Jeugdartsen Nederland
Elk individueel lid heeft eigen verwachtingen en wensen bij een lidmaatschap. Wij spelen zowel in de op de individuele wens als de gezamenlijke. Belangenbehartiging vinden wij erg belangrijk! Door regelmatig een geluid van jeugdartsen te laten horen in onder meer de media, maar ook in eigen vakmagazines onderstrepen we onze expertise en komen we individueel als jeugdarts ook vooruit.

Erik de Vries, directeur NOVE
Collectieve belangenbehartiging is doorgaans niet de eerste aanleiding om lid te worden, immers als je geen lid bent, wordt die belangenbehartiging toch wel gedaan. Vaak is er een andere reden om lid te worden. Voor een vereniging is het zaak deze redenen goed in kaart te hebben en deze duidelijk te communiceren bij ledenwerving. Als men eenmaal lid is, heb je daar meer middelen via nieuwsbrieven, magazines en ledenbijeenkomsten om uit te leggen wat je aan collectieve belangenbehartiging doet.