BGN slaat nieuwe weg in

Betekenisvol opereren lukt alleen met een duidelijke strategie en een heldere koers. Wie bent u, wat is uw meerwaarde voor leden en waar wilt u naartoe? Een concrete missie en visie zijn dé leidraad in uw communicatie. Lees het interview met Marianne Kramer, voorzitter van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN), over de nieuwe weg die de BGN insloeg.

(meer…)


De afgelopen periode hield de BGN de strategie en koers opnieuw tegen het licht. Hoe ziet het eruit als alles gelukt is?
“Het bestuur van de BGN heeft, in samenwerking met Elma Media, gekeken hoe het beroep gewichtsconsulent beter op de kaart is te zetten. Uit onderzoeken kwam naar voren dat het beroep en de inhoud ervan onder de Nederlanders en bij zorgprofessionals onvoldoende bekend is. Dat heeft ertoe geleid dat BGN-leden veel moeite moeten doen om zichzelf te profileren en cliënten te genereren. De BGN voelt zich als belangenbehartiger van de leden (die overigens vrijwel allemaal zelfstandig ondernemer zijn) verantwoordelijk voor het profileren en positioneren van het beroep. Met het PR-plan dat nu is ontwikkeld, wordt daarop gefocust. Wanneer de doelstellingen zijn behaald, betekent dat dat de Nederlander met vragen over gewichtsbeheersing en gezonde leefstijl als vanzelfsprekend zijn weg naar de gewichtsconsulent weet te vinden.”

Welke acties zet BGN in om het doel te halen?
“Er zal met name worden ingestoken op bekendheid bij het publiek. Daarbij is gekozen voor een specifieke doelgroep die op verschillende manieren wordt benaderd.”

Welke tips/trucs wilt u delen met andere verenigingen?
“Voor de BGN heeft het enorm geholpen om de vraag ‘waarom zijn wij er, wat is onze toegevoegde waarde?’ helder te krijgen. Van daaruit is de gehele strategie opgebouwd, met als resultaat dat we dicht bij ons bestaansrecht en ons gevoel zijn gebleven. Dat betekent dat het PR-plan geen kunstje is geworden, maar iets is wat bij ons en onze leden past.”