BNI en hun Belgische collega’s AiNB maken samen één vakblad

De Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten (BNI) bestaat 50 jaar en heeft circa 300 leden. De AiNB is sinds 1952 de enige officieel erkende beroeps- en belangenorganisatie voor professioneel opgeleide en werkzame interieurarchitecten in België. Het verschil is dat de BNI een wettelijke beschermde titel heeft en de AiNB niet. Beide beroepsverenigingen werken sinds kort samen aan hun ledenbinding. (meer…)

Voordat de samenwerking tussen de BNI en AiNB werd aangegaan, heeft de BNI zichzelf de vraag gesteld welke waarden zij zoeken in een partner. De partner moest passie hebben voor het vak met visie op de toekomst en innovatief, open en jong zijn. De BNI biedt op haar beurt een plezierige en toegankelijke vereniging met vijftig jaar ervaring en een beschermde titel. De organisaties moeten elkaar versterken, van elkaar leren en kennis en kunde delen.

Magazine
In het najaar van 2016 sparren de BNI en de AiNB voor het eerst over een samenwerking. De BNI heeft op dat moment vakblad Intern. Dit magazine is voor en door leden en vooral naar binnen gericht. Het is een echt verenigingsblad. De AiNB heeft Behind Doors en is niet tevreden over deze uitgave. Vooral de onduidelijke grens tussen commerciële en redactionele teksten wordt als storend ervaren. Evaline Kruyssen: ,,Begin 2017 zijn we begonnen met de eerste verkennende gesprekken. Het uitgangspunt was een nieuwe magazine te creëren waarmee we de switch konden maken van verenigingsblad naar vakblad. Andere aspecten waren een brede maatschappelijke context en  definitie van de branche, een verbeteren van de positie en definitie van het vak. Bovendien moest het innovatief zijn en de vereniging een voortrekkersrol geven.’’

Journalistiek niveau
Er wordt een team geformeerd en om een nieuw bladformule en look& feel te creëren, waarbij de hulp wordt ingeschakeld van Elma Media. ,,We wilden onze leden verrassen met een nieuw verfrissend magazine, gecombineerd met een groter bereik en een hoger journalistiek niveau. Een blad met vakinhoudelijke diepgang en een beroepsoverschrijdende scope waarin zowel de Nederlandse als de Belgische interieurarchitecten zich in kunnen herkennen. We hebben gekozen voor print omdat het tastbaar is. Het resultaat is een hoogwaardige kwaliteit dat voor de leden voelt als een cadeautje waardoor het lidmaatschap toegevoegde waarde geeft. Op deze manier proberen we onze leden te binden. Het resultaat is dat de ledenervaring wordt verbreed en de verenigingen elkaar versterken.’’

De NOOK
In juli 2018 valt de eerste NOOK op de deurmat. Een sterke vormgeving, helder coverbeleid en een herkenbaar format. Er is gekozen voor vier thema’s per jaar, geschreven door een onafhankelijke redactie. Dit vertaalt zich in interviews en artikelen, praktijk- en ervaringsverhalen, projectomschrijvingen, reportages, meningen en opiniestukken.

Cultuurverschillen ervaart Evaline eigenlijk niet. ,,Er wordt gezegd dat Belgen wantrouwend zijn en nooit zeggen waar het op staat, dat Nederlanders arrogant en gierig zijn en dat Nederlanders snel zaken willen doen en dat in België eerst veel tijd wordt besteed aan het snuffelen aan elkaar. Ja, Nederlanders beslissen sneller, maar dit wordt niet als lastig ervaren. De reacties van onze leden op de samenwerking zijn positief. De NOOK voelt als ‘hun blad’.’’

De learnings na anderhalf jaar? ,,Alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder. Je versterkt elkaar als vereniging, deelt het risico en de kosten. Bovendien is er nu meer focus en dat geeft veel rust. De thema’s van de NOOK zijn spin-offs voor events, nieuwsbrieven en dergelijke. De BNI-biketour is bijvoorbeeld gekoppeld aan locaties die in de NOOK hebben gestaan. Zulke events zijn een mooi middel om iets met jonge leden te doen. Zo bind je ze aan je vereniging.’’