Hoe kan een vereniging aandacht in de media genereren?

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft te maken met een divers palet van organisaties, elk met hun eigen wensen, behoeften en verwachtingen. De vereniging, die de belangen behartigt van zo’n 1.000 leden, kent veel verschillende soorten ondernemers van klein tot heel groot, gevestigd in steden en op het platteland. (meer…)

,,Die diversiteit is goed’’, zegt directeur Magda Heijtel. ,,Dan is er voldoende keuze voor ouders. Voor de belangenbehartiging is wat lastiger. Daarom hebben we als vereniging verschillende vormen van communicatie, passend bij elk type organisatie. We behandelen strategische thema’s, zoals het  contact met overheid over wetgeving, en we doen aan serviceverlening. Verder beschikken we over heldesks zodat alle deskundigheid voor onze leden paraat, we kunnen altijd leveren. Omdat we via de helpdesks ook veel informatie krijgen van onze leden kunnen we goed sturen op inhoud. Wekelijks verzorgen we een update van die vragen en gaan daarmee aan de slag. Daarnaast werken we met adviesgroepen op elk belangrijk dossier. Deze groepen worden bemand door actieve leden. Zij hebben weer spin-off in hun eigen regio en dat helpt ons om de juiste dingen te blijven doen en goede focus op zaken te houden die belangrijk zijn voor de leden.’’

Media
Kinderopvang gaat over een kwetsbare groep waarbij emotie al snel een issue is. Zodra er iets gebeurt, raakt dat snel de publieke opinie. Twee goede voorbeelden zijn het dramatische ongeluk met de Stint vorig jaar en het vraagstuk rond vaccinatie. ,,In dit soort situaties is het van groot belang dat je je woordvoerderschap goed op orde hebt’’, zegt Magda. ,,Bij de discussie over vaccinatie hadden we een sterk pleidooi door aan te geven dat het probleem niet op ons bordje hoort te liggen. Het is beleid van de overheid. Uiteraard nemen we onze verantwoordelijkheid als het gaat om overleg met diezelfde overheid en bijvoorbeeld de GGD. Maar als organisaties vaccinatie willen weigeren, dan verbieden we dat niet. Maar we pleiten wel altijd voor veiligheid en betrouwbaarheid. Wat we onze leden wel meegeven is dat goed woordvoerderschap en contacten met de media van groot belang zijn. Zo’n persoon moet direct klaar staan als er zaken spelen in de media. Reactief, maar zeker ook proactief. Onze leden vinden dat we meer de media meer mogen opzoeken. Dit kun je doen door nieuwsfeiten die actueel zijn op te pakken. Zo gaan we tijdens de lerarenstaking ook aandacht vragen voor personeelstekort in onze branche. Ook helpt een bekend gezicht goed, zoals onze voorzitter Felix Rottenberg. Hij en ik doen samen het woordvoerderschap en kunnen op die manier nog wat prominenter voor de bühne staan.’’ Tot slot geeft Magda nog een tip: ,,Zorg ervoor dat je je boodschap kort en bondig brengt. Ga nooit in de verdediging, want dit komt negatief over en vergroot de kans dat een journalist je onderuit wil halen. Denk in mogelijkheden.’’

Maarten Halsema van IVRM Reputatie vult het verhaal aan door in te halen op persbeleid en vraagt hoe de verenigingen hiermee omgaan. Het gaat bij een proactief persbeleid om de mate waarin jij in staat bent om het publiek te entertainen met content die een maatschappelijke relevantie benadert.

De knoppen waarmee je aan je reputatie kunt werken zijn:

,,Het is belangrijk dat je zelf de regie houdt, dat je journalisten proactief benadert met een visie/mening en dat je de informatiebehoefte van de journalist als uitgangspunt neemt’’, adviseert Maarten. ,,Meestal komt een vereniging negatief in het nieuws, het gaat om een probleem en vaak over het feit dat het geld kost. Dit kun je oplossen door eerst de probleemstelling met een maatschappelijke relevantie neer zetten, je geeft daarna oorzaak en gevolg aan. Vervolgens geef je de oplossing van het probleem aan. Dit maakt het probleem positief en dit zal doorwerken naar de vereniging. Je gebruikt je kennis en kunde om in de media te komen. Redacties pakken deze aanpak op. Dus: behandel voortdurend thema’s vanuit maatschappelijke relevantie vanuit je kennis en kunde. 84% van de Kamervragen komen door een krantenartikel; dat is voor een vereniging met een proactief persbeleid erg interessant.’’