Brancheorganisaties bezorgd over status digitale economie

Brancheorganisaties uit de digitale economie vinden dat het kabinet onvoldoende bereid is om de juiste investeringen te doen op het gebied van digitalisering. Negen organisaties stellen dat er in Nederland onder andere meer digitale weerbaarheid en digitale vaardigheden nodig zijn. Zo is er sprake van een groeiend tekort aan vakkrachten in de sector. (meer…)

“Wij maken ons zorgen”, zegt Petra Claessen, topvrouw bij brancheorganisatie voor ICT en telecommunicatie BTG/TGG. “Door het ontbreken van een serieuze digitale industriepolitiek worden we linksom en rechtsom ingehaald door landen waar de overheid een actieve rol speelt en mee-investeert in hun brede digitale infrastructuur en digitale weerbaarheid. Die zaken zijn nog steeds een ondergeschoven kind in deze begroting.”

Het tekort aan personeel is volgens de klagers riskant, want het remt de economie en ook de mogelijkheid voor mensen die door de crisis hun baan verliezen om aan een andere baan te komen. Een actievere rol van het kabinet is volgens de organisaties noodzakelijk om digitalisering steviger aan te jagen en de digitale infrastructuur blijvend te versterken. Ook moet er meer aandacht komen voor verduurzaming en cybersecurity.

De brancheorganisaties willen in gesprek met de overheid om tot oplossingen te komen.

Bron: NBA