Branchevereniging 4.0 als sterke pijler van de BV Nederland

In een rap veranderende wereld kan het bedrijfsleven een belangrijke voortrekker zijn.  Egbert Stremmelaar, Managing Director van vereniging ION heeft daar een interessante visie op, die hij deelt tijdens kennissessies en in zijn e-book.

(meer…)

“Ondernemers krijgen veel op hun bord waarvoor zij niet zijn opgeleid of geen tijd voor hebben”, zegt hij. “De BV 4.0 kan een rol spelen in het verbinden en gidsen.”

Uitdaging voor brancheverenigingen
Brancheverenigingen staan voor een grote uitdaging als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, de toenemende rol van (informatie) technologie, veranderingen in het gedrag van mensen en de terugtredende overheid, stelt Stremmelaar. “Met invloedrijke economieën als China en Rusland en bijvoorbeeld de scheurtjes die de EU vertoont, is het zaak om als BV Nederland ons dienstbaar, maar richtinggevend op te stellen in en naar de rest van de wereld, en niet te verkruimelen door elkaar binnen onze landsgrenzen te beconcurreren op thema’s die we zelf nauwelijks kunnen beïnvloedden”, zegt hij op zijn website www.stremmelaar.com.

Branchevereniging als gesprekspartner
De ‘nieuwe’ branchevereniging, branchevereniging 4.0, kijkt naar de mogelijkheden van de BV Nederland én het belang van de branche daarbinnen. “Politiek, bedrijfsleven, kennisinstituten, openbaar bestuur en burgers moeten samen een richting kiezen. De branchevereniging 4.0 kan faciliterend optreden bij zaken die mensen en bedrijven individueel niet of heel moeilijk gerealiseerd krijgen én fungeren als gesprekspartner van wetgever, norminstellingen en het bevoegd gezag om wet- en regelgeving en normen gezamenlijk proportioneel, begrijpelijk en uitvoerbaar te ontwikkelen en te implementeren”, zegt Stremmelaar.

Binnen zijn eigen vereniging ION wordt de visie ‘Branchevereniging 4.0’ inmiddels  al gestaag doorgevoerd. “Aansluiting houden met de branche en steeds weer vertellen dat het collectief meer bereikt dan het individu, is tijdrovend”, zegt Stremmelaar, die nog een tip heeft voor collega-brancheverenigingen: “Begin met nadenken over jouw rol om de BV Nederland sterker te maken en zoek ambassadeurs die verder durven kijken dan de horizon van het eigen orderboek. Goede bestuursleden verbinden.”