BNA ziet toekomst zonnig in

De Branchevereniging van Nederlandse Architectenbureaus (BNA) heeft een moeilijke periode achter de rug. De architectenbranche is gehalveerd in werkgelegenheid en omzet. De BNA merkte hier de gevolgen van: het aantal leden daalde. Naar verwachting neemt dat aantal weer toe, nu het beter gaat met de branche. Welke acties zet de BNA daarvoor op touw? Lees hier het interview met Katelijne Prinsenberg, manager bureau BNA.

(meer…)


Welke acties zet u in om het ledenaantal verder te laten groeien?
“Wij willen de meerderheid van de branche blijven vertegenwoordigen en het aantal leden is dan ook cruciaal voor onze impact en ons bestaansrecht. Het was voor het bestuur en de ledenraad dan ook urgent om nieuwe leden te werven. Allereerst maakten we onderscheid in typen leden, zogenoemde segmenten. De BNA vertegenwoordigt namelijk veel kleine specialistische architectenbureaus, maar ook grote internationale. Vervolgens is gekeken of ons aanbod nog aansloot bij de behoeften van deze segmenten. Een van de uitkomsten was dat ons aanbod overeenstemde, maar dat we het selectiever moeten inzetten. Dit principe hebben we ook toegepast op potentiële leden.”

Ledenbinding is en blijft altijd een belangrijk onderwerp voor verenigingen. In hoeverre verwacht u dat BNA-evenementen bijdragen aan ledenbinding?
Wij geloven dat een event als ‘Het Beste Gebouw van het Jaar’ relevant is voor iedereen die ondernemer is in een ontwerpende ruimtelijke discipline. De maatschappelijke meerwaarde van architectuur die bij dit event op de voorgrond staat, is namelijk een mooi visitekaartje van de Nederlandse architectuur.”

Klik hier voor het volledige interview.