Branchevereniging VHG kiest Elma Media als nieuwe mediapartner

Branchevereniging VHG (vereniging voor hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters) wil zijn media, zoals de digitale nieuwsbrief, het VHG-Magazine en de website, en events als de Tuin van het Jaar en de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg openstellen voor adverteerders, sponsors en strategische partners. Om dit verder te ontwikkelen en contacten met potentiële partijen te leggen gaat Branchevereniging VHG samenwerken met mediapartner Elma Media. Egbert Roozen, directeur VHG, legt uit hoe deze samenwerking de VHG nog meer in haar kracht gaat zetten.
(meer…)

Egbert Roozen, directeur van VHG: “Ik ben blij met Elma Media en heb een hoge verwachting van onze samenwerking. Een proactieve communicatie met onze leden is van groot belang om hen te informeren en betrokken te houden bij al onze activiteiten. En dat zijn er veel en hele diverse. We willen de meerwaarde van onze inzet direct zichtbaar maken in toegevoegde waarde voor de aangesloten leden. Onze communicatiemiddelen en events willen we daarom verder uitbouwen. Door hierin mogelijkheden te bieden aan leveranciers van producten en diensten kunnen zij zich richting onze achterban profileren en dragen zij tegelijkertijd aan die uitbouw bij. Het is aan Elma Media om ons hierin te ondersteunen en de contacten met adverteerders, sponsors en strategische partners te leggen en te onderhouden. Hiervoor zijn pakketten ontwikkeld, die Elma Media aan hen zal presenteren. Ik zie uit naar een vruchtbare samenwerking met Elma Media!”

VHG profileert zich als de branchevereniging van de professionele ondernemers in het groen (hoveniers, groenvoorzieners, boomspecialisten, dak- en gevelbegroeners en interieurbeplanters). Er is veel kennis in de branche over groene oplossingen in het kader het leefklimaat, de biodiversiteit, gezondheid van mensen en de biobased economy. VHG neemt het voortouw in het leggen van verbindingen met bijvoorbeeld politiek, wetenschap en onderwijs en biedt hiermee ruimte voor dit professionele groene ondernemerschap. Steeds meer partijen zien VHG ook als woordvoerder op het groene domein, waarvan de leden weer de vruchten kunnen plukken. Het ledenaantal van VHG groeit en daarmee groeit ook de belangstelling van leveranciers van producten en diensten om zich te profileren in VHG-media en tijdens VHG-events. 

Elma legt niet alleen de verbinding met adverteerders, sponsoren en strategische partners, maar verzorgt ook de opmaak, productie en verspreiding van het VHG- Magazine.