Branchevereniging VHG zet in op boeien, binden en aantrekken nieuwe leden

Branchevereniging VHG is al sinds 1920 dé belangenbehartiger voor de groene professional in Nederland. Een vereniging die dicht bij haar leden staat, die hen ondersteunt in het ondernemen van vandaag en kansen schept voor de markt van morgen. (meer…)

Sinds 1 januari 2018 kent Branchevereniging VHG een nieuwe verenigingsstructuur. Met deze herstructurering wil VHG nog meer aansluiting vinden bij de markt en bij de wensen en behoeften van de leden.

Doel is om in 2019 te starten met een nieuwe ledenwervingscampagne. De binding met de bestaande leden zal vooral plaatsvinden in de zes VHG-regio’s, onder andere tijdens verschillende evenementen en bijeenkomsten. Zo kent VHG twee jaarlijkse landelijke bijeenkomsten: de VHG vakmiddag tijdens TuinIdee en de nieuwjaarsbijeenkomst tijdens de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg. Twee keer per jaar organiseert VHG bovendien een Regiotour: informatieve bijeenkomsten rond een centraal thema met een bekende spreker en workshops. Verder worden er regelmatig kennisbijeenkomsten in de regio georganiseerd.

In contact
Contact met de leden is er op tal van manieren en momenten. Soms collectief, soms individueel. Op initiatief van VHG, maar ook wanneer zij daartoe zelf actie ondernemen. Persoonlijk en via de eigen media-kanalen zoals de website, de digitale nieuwsbrief, het VHG Magazine.

Ondernemershelpdesk
De leden vinden in Branchevereniging VHG een vraagbaak op tal van terreinen. De VHG Ondernemershelpdesk behandelt jaarlijks zo’n 2.200 vragen over projectuitvoering, personeelsbeleid, de cao enzovoorts. Ook zijn er mogelijkheden voor persoonlijke adviesgesprekken op het verenigingskantoor in Houten, aansluitend op regiobijeenkomsten, of op het bedrijf.

Handige tools
Met verschillende acties worden in 2019 de diensten en hulpmiddelen van de VHG-Ondernemershelpdesk nog meer onder de aandacht gebracht van leden en potentiële leden. Zo is er de Economische Barometer waarmee bedrijven hun bedrijfsprestaties kunnen meten en vergelijken met de prestaties van vergelijkbare bedrijven. Ook biedt VHG haar leden een klantreviewsysteem, een online bedrijfsscan en een professionaliseringsprogramma met praktijkgerichte workshops.

Over Branchevereniging VHG
Bij Branchevereniging VHG zijn in totaal 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en het boomspecialistische onderhoud. VHG wil namens de branche de gesprekspartner zijn die maatschappelijke en economische meerwaarde van groen onder de aandacht brengt bij politiek, institutionele partijen en burgers. De branche streeft maatschappelijk verantwoord ondernemen na en levert met haar diensten een bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van mensen. VHG legt vanuit dat oogpunt ‘de groene verbindingen’ naar mens en maatschappij.