Branchevereniging voor kappers restylet eigen magazine

Na een paar maanden afwezigheid, plofte begin juni de eerste, vernieuwde editie van ANKO Kapperszaken op de mat van 10.000 ondernemende kappers. Het ondernemersmagazine van de branchevereniging voor kappers heeft z’n titel behouden, maar is verder grondig door de wasstraat gegaan.

(meer…)

De transformatie was enerzijds noodgedwongen, maar ook een kans die de vereniging met beide handen heeft aangegrepen. Communicatieadviseur Femke Vijn van de ANKO vertelt over het proces.

“Toen onze voormalig uitgeverij failliet ging, bood dat ons de gelegenheid om opnieuw te beginnen. Sluimerende wensen en ideeën konden – moesten! – we gaan onderzoeken en ingesleten gewoontes en vaste rubrieken hebben we kritisch onder de loep genomen. Daarbij was de frisse blik van nieuwe samenwerkingspartners heel waardevol. Het is een intensief proces geweest, maar we zijn ontzettend blij met het resultaat.”

Facelift

Inmiddels is dus het eerste nummer verschenen. Hoe zijn de reacties?  Femke: “Uiteraard hebben we dat direct gepeild. Een ruime 80% van onze leden geeft deze editie een rapportcijfer 7 of hoger, 54% zelfs een 8 of hoger. Een mooie kroon op onze inspanningen! We hebben vooral gefocust op persoonlijke verhalen en het zo breed mogelijk in beeld brengen van de diversiteit in onze branche; mannen en vrouwen, jong en al wat ouder, Randstedelijk en provinciaal, barbiers, zzp’ers, etc. Bovendien heeft de vormgeving een flinke facelift gehad en daar hebben we onze leden ook bij betrokken. Zij hebben de uiteindelijke cover gekozen.”

‘Know your strength’

Ze vervolgt: ”Inhoudelijk is de grootste verandering dat we focussen op dat waar wij als vereniging goed in zijn: ondernemerschap in de kappersbranche. Denk daarbij aan onderwerpen als marketing, collectieve belangenbehartiging, salonconcepten en consumentengedrag. Dat betekent dat we minder aandacht besteden aan zaken als haarmode en trends. Er zijn in Nederland al voldoende, professionele vakbladen die dat uitstekend doen. ‘Know your strength’ was een belangrijk uitgangspunt de afgelopen maanden.”

Maar is een print-magazine niet sowieso een achterhaald concept? Daar is de ANKO heel duidelijk in. “Absoluut niet! Het lijkt misschien zo in onze gedigitaliseerde wereld, maar uit eigen onderzoek bleek dat 87% van onze leden een blad in handen wil hebben. Dat is een percentage dat iedere twijfel daarover wegneemt. “

Elma Media is de mediapartner van de ANKO. Wij hebben het ondernemersblad voor de kappers gerestyld en verfrist. Daarnaast verzorgen wij voor een groot deel de redactie, bijkomende fotografie en productie. Om de kosten voor de ANKO te drukken, bieden wij de toeleveranciers een waardevol platform aan. Samen met de adverteerder wordt er een effectieve mediacampagne ontwikkeld om op het juiste moment onder de aandacht te komen bij hun doelgroep.