Corona brengt nieuwe mogelijkheden voor de NVDO

Een branchevereniging is afhankelijk van haar leden. Dat geldt in hoogtijdagen, maar natuurlijk ook in crisistijd. Ook de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO, Houten) ondervindt de gevolgen van de rare, nare tijd waarin we ons bevinden. De grootste vereniging in haar soort van Europa zit niet bij de pakken neer! (meer…)

“Onze corebusiness is kennisontwikkeling en disseminatie daarvan. Dat doen we graag tijdens fysieke evenementen, want ons enorme fysieke netwerk brengt meteen ook de meest waardevolle kennis met zich mee”. Dat zegt Ellen den Broeder, verenigingsmanager. In Coronatijd is het ook voor de NVDO niet mogelijk om dat fysieke contact tussen leden en andere stakeholders te faciliteren. Daarom is gezocht naar alternatieven.

“Wij kunnen ons sinds 1963 verheugen in een extreem hoge mate van betrokkenheid van onze leden bij de vereniging. Ze openen graag hun deuren, werken mee in besturen, werkgroepen en delen graag hun kennis. Dat doen ze bijvoorbeeld tijdens evenementen, in ons Vakblad Asset Management of op andere manieren”.

Den Broeder deed een beroep op de kennis in de achterban, maar dan in een nieuwe vorm. “Om ervoor te zorgen dat de leden geen kennisachterstand oplopen, hebben we ingezet op webinars. Op 9 april vond de eerste webinar plaats en we konden ons verheugen in maar liefst 134 deelnemers. Dat is inmiddels een trend, want er blijkt enorme belangstelling voor het ophalen van kennis tijdens onze Maintenance Webinars”.

De NVDO zet met haar webinarprogramma breder in dan alleen intern binnen de vereniging. De webinars zijn voor iedereen toegankelijk en vrij van kosten.  “We zien dit ook als een kleine investering waarmee we hopen dat men na de crisis ook weer naar Houten komt voor een fysieke training en onze landelijke evenementen weer komt bezoeken”. Den Broeders overtuiging is dat u als vereniging nu moet investeren in nieuwe mogelijkheden om te voorkomen dat uw stakeholders u vergeten. “Doe in deze digitale wereld niets alleen, maar zoek de samenwerking met collega-verenigingen, de overheid, uw leden en nieuwe partijen. We zitten allemaal in hetzelfde Coronaschuitje, dus mijn advies is duidelijk: “Nieuwe mogelijkheden verkent u samen!”