Coronacrisis: houden verenigingen het hoofd boven water?

‘De hulp van brancheorganisaties is belangrijker dan ooit’, zo noteerde de NOS bij monde van ondernemers. Dat is, als mediapartner van branche- en beroepsverenigingen, leuk om te lezen. Maar welke betekenis zal de Coronacrisis nu echt krijgen voor de verenigingen? Zal het positief uitpakken of is juist een gevaar? (meer…)

Nederland kent een fijnmazig systeem bestaande uit enkele honderden verenigingen, met naar schatting een achterban van ruim 200.000 leden. Daar zitten niet alleen grote brancheorganisaties bij, maar ook veel kleine(re) spelers. Verenigingen maken net als ieder ander een ontwikkeling door.

Effectief
In de Coronacrisis, maar ook tijdens bijvoorbeeld de problemen rond PFAS, werd – helaas – weer duidelijk dat een fijnmazig netwerk van georganiseerde verenigingen waarde heeft. Daardoor kan snel met de politiek geschakeld worden. De politiek heeft een klankbord, doorgeefluik en aangever tegelijk. Hierdoor winnen we aan effectiviteit. We komen er met zijn allen snel achter wat werkt en wat niet en ondernemers weten snel waar ze wel of niet aan toe zijn. Er kan snel geschakeld worden. Zie bijvoorbeeld de aanvulling op het noodpakket dat door het kabinet, na één dag, gedaan werd. In landen waar dit netwerk, vaak vanuit de historie, niet bestaat of nog niet goed functioneert gaat dit stroever.

Ledengroei of -verlies
Dus ja: de Coronacrisis en vooral het beperken van de gevolgen daarvan, wordt de hoofdtaak van de verenigingen. Voor wie niet? Vanzelfsprekend zal dit het hoofdthema zijn bij de komende verkiezingen. Tegelijk is het tegenstrijdig dat de branches die het hardst geraakt worden het meest vrezen voor verlies aan middelen door ledenverlies. Immers: ook verenigingen hebben als werkgever te maken met loonkosten die doorlopen terwijl de inkomsten als gevolg van de Coronacrisis terugvallen. In sectoren waarin omzetten van ondernemers terugvallen of zelfs geheel wegvallen, kan dat ook gevolgen hebben voor de omzet – ofwel de (contributie)inkomsten – van brancheorganisaties. Daarentegen zijn er ook beroepsverenigingen die een grote groei zien in hun ledenaantal. Door zich te verenigen en op te komen voor de belangen van hun leden, hebben zij de gevolgen voor hun leden kunnen beperken en hebben ondernemers aansluiting gezocht.

Waardevol netwerk
Gelukkig lijkt het erop dat in de NOW-regeling het begrip ‘omzet’ breed moet worden gelezen, waardoor ook contributies en retributies daaronder vallen. En zo zijn er wellicht meer regelingen waar ondernemersverenigingen een beroep op moeten kunnen doen. Alleen op die manier houden we het zo waardevol gebleken netwerk in stand.

Bron: VNO NCW