De AJN: voor en door leden

Het ledenaantal van beroepsvereniging AJN Jeugdartsen Nederland*, gevestigd in Utrecht, is stabiel en groeit zelfs licht (1299 in augustus 2019). Aansluiten bij de AJN is een must voor jeugdartsen die staan voor de positie en de kwaliteit van het vak en met collega’s willen bijdragen aan de toekomst en doorontwikkeling van het vak. (meer…)

Veel taken binnen de AJN worden vrijwillig verricht. Actieve leden geven de AJN een gezicht. Ze nemen zitting in het bestuur, schuiven aan bij (landelijke) overleggen en zijn bijvoorbeeld ambassadeur voor een bepaald thema, van kinderveiligheid tot rookvrije jeugd.

Ontmoeting
De verschillende leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd bij de AJN; met een kleine uitschieter in de categorie 55 tot en met 59 jaar (ruim 16%), ten opzichte van bijvoorbeeld de categorie 35 tot en met 39 jaar (een kleine 8%), de categorie daaronder scoort weer iets hoger: 30 tot en met 34 jaar, bijna 12%. Het is nuttig om de statistieken er soms op na te slaan, voor gerichte acties. Louise Dijkmans, communicatieadviseur AJN, vertelt dat zij in dat licht nu ook de inhoud van de AJN-dagen extra onder de loep nemen. De AJN-dagen staan voor binding met de doelgroep, er zijn drie AJN-dagen per jaar; één van de dagen vult de AJN samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Naast een inhoudelijk sterk en interactief programma mikken zij ook op de nodige ruimte voor ‘ontmoeting’ tijdens pauzes en de lunch. Leden vanuit het hele land komen dan naar de Jaarbeurs in Utrecht. De gezamenlijke dag met de NVK vindt altijd plaats in Arnhem. De leden ontvangen een maandelijkse nieuwsbrief AJNieuws en drie keer per jaar het magazine JA! De artikelen worden geschreven door eigen leden, onder begeleiding van professionals. Dat vergroot de betrokkenheid bij het blad en de vereniging. Ook hebben leden sinds medio 2019 toegang tot de (nieuwe) AJN-app met een besloten forum.

In de media
“We proberen intern, maar ook extern zichtbaar te zijn voor onze leden, relaties en burgers in het algemeen. We werken als AJN regelmatig mee aan artikelen voor dag- en weekbladen en verschijnen bij radio- en tv-programma’s. Met bijdragen en optredens over bijvoorbeeld vaccineren (dat blijft een hot item!), de suikertaks en meer. We hebben een vaste pool met jeugdartsen die we hiervoor kunnen benaderen. De AJN biedt deze actieve leden ook mediatrainingen aan. We willen niet alleen reactief bezig zijn, daarom bereiden we ook soms proactief thema’s voor, om zelf het nieuws aan te kunnen zwengelen. Dat geeft energie en brengt het mooie en veelzijdige vakgebied van de jeugdarts weer even in de welverdiende spotlights!”

Louise Dijkmans, communicatieadviseur

* U  komt de jeugdarts tegen in de jeugdgezondheidszorg; zoals bij het consultatiebureau, bij de GGD, op school of bij het CJG, in het asielzoekerscentrum, het jeugdteam en aan tafel bij de gemeente. En soms in een specifiek zorgveld: onder meer de kinder- en jeugdpsychiatrie, het revalidatiecentrum of een polikliniek voor prematuren.