De AVS: van leiders voor leiderschap

U heeft vast wel gehoord van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), via nieuwsberichten in de krant, op de radio en op tv. De AVS is een vak- en beroepsvereniging voor alle leidinggevenden in het primair en voortgezet onderwijs. Wanneer nodig, en dat was de afgelopen periode vaak, laten zij de stem van hun leden horen. (meer…)

De AVS was bijvoorbeeld recent in de landelijke media over de eindtoets op de basisschool, klimaatspijbelaars in het voortgezet onderwijs en het lerarentekort in beide sectoren. Maar het vaakst ging het over het achterblijvende salaris en het steeds verder oplopende tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs. Een zorgelijke ontwikkeling, want schoolleiders bepalen voor een groot deel de kwaliteit van de school en het onderwijs dat daar wordt gegeven: zonder goede schoolleiders geen goede scholen. Investeren in schoolleiders is dus belangrijk. En daarvoor voert de AVS sinds september 2018 maandelijks actie.

Actie
Na een brandalarmactie volgden respectievelijk een out of office-actie, een e-mailbombardement richting onderwijspolitici en een week geen vervanging regelen voor zieke leerkrachten. Tussentijds werd door schoolleiders met minister Slob en de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer gesproken over de problematiek van schoolleiders. De zorgsector kent de paarse krokodil om de veelheid aan bureaucratie en werkdruk duidelijk te maken, de onderwijssector heeft zijn eigen rode krokodil. Het symbool voor de huidige actie van de AVS: #wijschoolleiders drukken onze stempel. Al deze acties kunt u hier terugkijken.

Met deze acties én aan de cao-onderhandelingstafel vraagt de AVS overigens niet alleen aandacht voor het schoolleiderstekort en de te lage waardering, maar ook voor meer investeringen in het hele primair onderwijs. Bijvoorbeeld voor meer tijd en ruimte voor innovatie van het onderwijs. Waar dit ontbreekt, loopt de kwaliteit van het onderwijs niet alleen nu, maar ook in de toekomst hard achteruit.

Ontwikkelingen
Investeren in het vak van schoolleiders gaat verder dan alleen het salaris, ook professionalisering is een wezenlijk onderdeel hiervan. Ook hier werkt de AVS aan via hun eigen Centrum Educatief Leiderschap, dat scholing voor leiders werkzaam in het onderwijs ontwikkelt en organiseert. Schoolleiders die de actuele inhoudelijke ontwikkelingen in hun vak en in het onderwijs willen volgen, zijn bij de AVS ook aan het juiste adres. Via tweewekelijkse nieuwsbrieven en het maandelijkse vakblad Kader Primair presenteren zij de nieuwste ontwikkelingen en stellen zaken ter discussie. Over al deze zaken – acties, professionalisering, inhoud – is de AVS ook actief op sociale media en kunnen de leden al hun vragen  vijf dagen per week kwijt bij onze helpdesk. Zo bereiken zij hun leden en nog belangrijker, kunnen leden de AVS bereiken. De AVS is van leiders en staat voor leiderschap in het onderwijs!