Interview met de nieuwe directeur van de NVS-NVL: Tessa Leonhard

De Nederlandse Vereniging van Schooldecanen en Leerlingbegeleiders (NVS-NVL) nam voor de zomer afscheid van Harry de Jonge als directeur van de vereniging. Tessa Leonhard treedt in zijn voetsporen: ‘Ik wil leden en onze achterban stimuleren om samen met mij de kar te trekken.’ Lees hier het interview met Tessa Leonhard.

(meer…)

Het artikel is gepubliceerd in het onderwijsblad van de NVS-NVL.
door Pim Wijers

Waar hebben onze leden jou eerder gezien?
Actieve leden zagen mij zo’n beetje overal waar de NVS-NVL was. Minder actieve leden kennen mij als projectleider van de Online Leergang LOB, als coördinator van de studiedagen op locatie of als organisator van congressen. Verder verzorgde ik namens de vereniging het gros van de digitale uitingen, zoals de nieuwsbrieven en berichten op de sociale media.

Wat heeft Harry Betekend en hoe ga jij verder met zijn nalatenschap?
Harry is een kei in diplomatie. Hij heeft na een roerige tijd de harmonie in de vereniging terug weten te brengen en banden aangehaald. Zonder die harmonie zou er nu geen stabiele basis zijn van waaruit we verder stappen kunnen nemen. Zo zijn er in de tijd dat Harry aan het roer stond voorzichtige handreikingen gedaan naar de VvSL. Als projectleider van de Online leergang LOB, waarin ik beide verenigingen vertegenwoordigde, heb ik ondervonden hoe die band in twee jaar tijd van achterdochtig snuffelen naar warme samenwerking is gegaan. Dat zou ik graag voortzetten, tot alle partijen tot de conclusie komen dat het onwenselijk is dat er twee landelijke decanenverenigingen bestaan.

Lees hier het hele interview met Tessa Leonhard.