De NVRD is klaar om te wenden

Een club van oudere sigaren rokende mannen die lid zijn, omdat het nu eenmaal zo hoort. Dat was lange tijd beeldbepalend voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren. ,,Een bedreiging voor de voortgang en daarom is door ons hoog ingezet om die status te veranderen en te verbeteren’, zegt Olaf Prinsen aan het begin van zijn verhaal. (meer…)

De NVRD werd in 1907 opgericht en is heden een branchevereniging met 450 leden verdeeld in drie groepen, te weten bedrijven, gemeenten en private partijen. Het beeld veranderen is zeker niet een kwestie van alleen even de huisstijl veranderen. ,,Dat klopt, beaamt Olaf. ,,Je moet de stijl van het huis aanpakken en daar zijn we in de afgelopen jaren druk mee aan de slag gegaan. Dus terug naar de kern; wat houd je bezig en hoe en waar heb je ons nodig? Combineer dat en maak dat tot je verenigingsdoel. We hebben ons oor te luisteren gelegd bij de actieve en overig leden die ons bestaansrecht onderstrepen. Zo hebben we ruim 100 partijen geconsulteerd en betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe strategie. Dat leverde vijf kernwaarden op; ontmoeting, netwerk, kennis, belangenbehartiging en moraliteit. Daarnaast hebben we waardeposities voor onszelf gemaakt. Het mag immers nooit zo zijn dat we ons belangrijker voelen dan de leden. Je moet professionele meerwaarde bieden en dat moet goedkoper of efficiënter zijn dan wanneer mensen dat zelf doen. Dat moet je constant actief laten zien. We zoeken onze leden vaker op en laten ze zien wat ons werk teweegbrengt. Mede daardoor is het nut van onze vereniging veel verder doorgedrongen binnen de leden.’’

Scenario’s
De wereld van afval en afvalverwerking is drastisch veranderd. In dat kader is het logisch dat de NVDR ook een vergezicht maakt van hoe de branche zich zal gaan ontwikkelen en wat daarbij de rol van de vereniging zelf is. ,,Van rijkswege is het beleid ‘van lineair naar circulair’. Mooi, want dat is in lijn met de gedachte van onze oprichters 111 jaar geleden die al spraken over ‘nuttig afval’. Maar het is tevens een risico voor onze leden. Want wat is dan nog hun rol? Mede door deze bespiegelingen hebben we als NVRD vier toekomstscenario’s geschetst. Of ze alle waarheid worden, valt te bezien, maar waarheid is wel een circulaire economie waar we klaar voor moeten zijn en binnen elk scenario onmisbaar moeten zijn voor onze leden. Kortom; klaar om te wenden.’’

Young professionals
Een van de punten waar de NVDR zich op heeft gestort om de binding met haar leden te vergroten, is opleiding. Olaf: ,,We hebben trainees in dienst die in 23 maanden worden opgeleid voor een baan in sector. Onze leden waarderen dat enorm, omdat deze young professionals al bij diverse bedrijven een kijkje in de keuken hebben gehad. Dat is voor iedereen interessant. Leden willen die trainees graag hebben. Ik ben eerlijk als ik zeg dat we nog veel moeten doen om onze boodschap goed over te brengen. Daarom blijven we ons verhaal vertellen, in de praktijk door veel bij onze leden op bezoek te gaan, en met ons eigen magazine GRAM, dat zeer gewaardeerd wordt door onze leden. Dit blad is en blijft een essentieel onderdeel van onze ledenbinding.’’