Diverse brancheorganisaties ondertekenen manifest over vervangen CV-ketel

Op initiatief van Berenschot heeft een groot aantal brancheorganisaties, waaronder installateurskoepel UNETO-VNI, VFK, KVGN en NVDE, een gezamenlijk manifest ondertekend. (meer…)

Daarin stellen zij dat huiseigenaren vanaf 2021 hun cv-ketel alléén nog mogen vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief.

Het manifest is ondertekend door UNETO-VNI, Energie Nederland en Greenpeace hebben de VFK (vereniging van cv-ketelfabrikanten), DHPA (warmtepompfabrikanten), Eneco, Enpuls, Essent, Gasunie, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting STEK en BDH.

Gebouw-gebonden financiering

De brede klimaatcoalitie wil op deze manier woningen en andere gebouwen sneller verduurzamen. In Nederland zijn jaarlijks circa 350.000 cv-ketels aan vervanging toe. Om de plaatsing van duurzame cv-systemen voor iedereen financieel haalbaar te maken, pleit het manifest ook voor de snelle introductie van gebouw-gebonden financiering. De woningeigenaar betaalt daarbij op basis van een servicecontract een vast bedrag per maand voor de installaties die voor warmte en stroom zorgen. Bij verkoop van de woning neemt de koper het servicecontract over.

(hybride) Warmtepomp

Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, wijst de brede coalitie op een aantal randvoorwaarden. Zo staat in het manifest de toezegging om de (hybride) warmtepomp te verbeteren als het gaat om bijvoorbeeld het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Bij de uitvoering van de plannen kan het gebrek aan geschoolde technici een belangrijk knelpunt vormen. Zonder voldoende vakmensen om de alternatieve technieken en systemen te installeren, komen de klimaatdoelstellingen in gevaar.

Met het manifest nemen de deelnemende partijen een voorschot op het Klimaat- en Energieakkoord, waar de komende maanden afspraken gemaakt worden om de CO2-uitstoot met 49 tot 55 procent terug te brengen.

Bron: De Nederlandse Associatie