Een eigen keurmerk. Doen of niet?

Een eigen keurmerk: het klinkt interessant en kàn een meerwaarde hebben. Maar het loont absoluut de moeite vooraf de voor- en nadelen goed tegen elkaar af te wegen. Er komt namelijk nogal wat bij kijken.

(meer…)


Veel branche- en beroepsorganisaties overwegen een eigen keurmerk. Omdat de overheid dat verlangt of gewoonweg voor de eigen profilering. Maar dat is niet altijd eenvoudig. Er kan voor de branche een fiks prijskaartje aan hangen en voor bedrijven is het soms lastig het keurmerk te bemachtigen en te behouden. Dus doen of niet doen?

Denkt u erover een keurmerk te ontwikkelen? Maakt u dan de volgende afwegingen:

-Waarom wilt u een keurmerk?
-Hechten uw leden en stakeholders er waarde aan en gaan zij er naar handelen?
-Is het gewenste resultaat ook op andere manieren te bereiken?
-Welke facetten maken dat het keurmerk wordt toegekend? En is daar draagvlak voor bij uw leden?
-Is het financieel haalbaar, op zowel de korte als lange termijn?
-Is er voldoende kennis en armslag aanwezig om het uit te voeren?

Maak realistische inschattingen van de kosten, de doorlooptijd en de haalbaarheid en neem die alvast mee in uw begroting.