Een kostenneutrale printuitgave? Dat kan!

Netherlands Maritime Technology gaat het behoorlijk voor de wind. De brancheorganisatie voor Nederlandse scheepswerven, maritieme toeleveranciers en dienstverleners kent een groei van het aantal leden. Een van de bindmiddelen is het NMT Magazine, een magazine dat kostenneutraal wordt geproduceerd. Linda te Veldhuis, marketing communications coördinator bij Netherlands Maritime Technology, verklaart het succes. (meer…)

1) Waar veel verenigingen kampen met ledenverlies neemt het aantal leden van NMT juist toe. Kunt u dat succes verklaren?
“De groei van onze vereniging ervaren wij als bewijs dat wij goed inspelen op de behoeften van onze achterban. Op ons bureau proef je de gezamenlijke passie en trots voor de sector en iedereen stroopt graag de mouwen op om het netwerk op allerlei wijzen te faciliteren. We behartigen belangen, bieden professionele ondersteuning bij projecten en voeren onafhankelijke onderzoeken uit. Daarbij focussen we ons specifiek op de thema’s Trade, Innovation en Human Capital.”

2) Welke communicatiemiddelen zet u in om de toegevoegde waarde tonen?
“Met marketing automation software zorgen we er voor dat straks alle contactpersonen enkel voor hen relevante informatie toegezonden krijgen. Waardevol daarbij is dat alle ontvangers op ieder moment hun persoonlijke instellingen kunnen beheren.”

3) Welke tip heeft u voor andere verenigingen?
“Persoonlijk contact en transparantie zijn voor ledenbinding heel belangrijk. We zijn open over alle dossiers, standpunten, agenda’s van commissies, partners, de financiën etc. De vereniging is van de leden en hun belangen moeten altijd vooropgesteld blijven.“

Magazine kostenneutraal uitbrengen?
Elma verzorgt de acquisitie voor het NMT Magazine. Met als resultaat dat de productie van NMT Magazine kostenneutraal wordt gerealiseerd. Als professioneel acquisiteur weet Elma voor elke branche de juiste adverteerders te vinden. Meer weten? Ellen Dekker, mediastrateeg, is te bereiken via e.dekker@elma.nl of +31 226 33 16 18.