Een tevreden lid telt voor twee

Tevreden leden zijn een belangrijk ‘bezit’: ze geven uw vereniging bestaansrecht. Tevreden leden zijn onmisbaar voor lobby’s en belangenbehartiging. Een tevreden lid telt daarom voor twee. Maar weet u eigenlijk hoe het staat met de tevredenheid van uw leden?

(meer…)


Tevreden leden voelen zich meer verwant met de vereniging en uiten zich er positiever over. Negatieve berichtgeving heeft, zeker op social media, grote impact op een vereniging. En daarbij: ontevreden leden zullen eerder hun lidmaatschap opzeggen. Communiceren is het credo.

Tevredenheidsonderzoek
Leden die al lang bij een vereniging betrokken zijn, hebben er vaak een band mee en zijn geneigd de cultuur ervan te bewaken. Nieuwere leden zijn meer bezig met vernieuwing en aanpassingen. Hoe stelt u beide groepen tevreden? Met een ledentevredenheidsonderzoek. Inventariseer de wensen en behoeften. Ze helpen om beter onderbouwde keuzes te maken bij bijvoorbeeld koersverandering.

Communiceren: onze tips
Saamhorigheid tussen oude en nieuwe leden én een grote mate van tevredenheid realiseren, lukt met onderstaande tips.

• Breng uw leden regelmatig op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging en informeer hen over trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied.
• Stel leden in de gelegenheid te communiceren met het bestuur. Met discussiebijeenkomsten bijvoorbeeld of een spreekuur waar men met vragen of opmerkingen terecht kan.
• Organiseer aantrekkelijke activiteiten met een sociaal karakter.
• Uit uw eigen tevredenheid over prestaties én de inzet van vrijwilligers.