Elma Media kersverse partner van DNA

Verenigingsprofessionals inspireren en professionaliseren: dat vinden wij bij Elma Media belangrijk. Daarom zijn wij sinds kort partner van De Nederlandse Associatie (DNA). Een samenwerking die past bij onze drive om verenigingen op diverse vlakken te ontzorgen en te inspireren.

(meer…)

DNA verenigt branche- en beroepsverenigingen, federaties, paritaire organisaties, fondsen en ledenorganisaties en biedt hen een platform waar men elkaar kan ontmoeten en inspireren en waar men van elkaar kan leren. Dat doen wij ook en door nu onze handen ineen te slaan versterken wij elkaar op diverse fronten.