FOCWA richt steunpunt op om haar leden te ondersteunen

De schadewereld heeft te maken met een snel ontwikkelende automotive sector en technologisch snel evoluerende auto’s. Merkerkend schadeherstel is een ontwikkeling die steeds meer toeneemt. Als brancheorganisatie neemt FOCWA een gidsfunctie op voor haar leden.

(meer…)

Femke Teeling, directeur Vereniging FOCWA Schadeherstel: “De opkomst van merkerkend schadeherstel is een belangrijk thema voor onze leden. De voorbije periode zijn wij daarom in gesprek gegaan met hen om samen met elkaar een standpunt te bepalen. Via onze ledencontacten, de FOCWA Cafés en een speciaal georganiseerde klankbordgroep hielden wij de vinger aan de pols. Samen met elkaar de discussie aangaan helpt ieder van ons om goed na te denken over de impact van deze ontwikkelingen op de branche en op de ondernemingen van onze leden in het bijzonder.”

Wat vindt FOCWA van merkerkend schadeherstel?

“De vele ontmoetingen die we met elkaar hebben gehad, resulteren in een gedragen standpunt van FOCWA over de impact van merkerkend schadeherstel op de schadebranche. Het al dan niet behalen van merkerkenningen heeft gevolgen voor onze schadeherstelbedrijven. Daarom vinden wij dat het hun keuze moet zijn. Als gids voor onze leden, wijzen wij op mogelijkheden, maar ook op uitdagingen voor de schadeherstellers.”, zegt Teeling.

Ons uitgangspunt bij merkerkenningen is dat alle auto’s vakkundig en goed hersteld moeten worden. Dit komt ook terug in ons motto ‘Veiligheid door Vakmanschap’. Merkspecifieke kennis kan daarbij van toegevoegde waarde zijn. Dit hoeft echter niet per definitie uitgevoerd te worden door bedrijven die per contract zijn verbonden aan het merk. Ook universele FOCWA bedrijven, die allen gecertificeerd zijn voor de FOCWA Standaard, beschikken over de juiste materialen, kennis en equipment en zijn in staat deze auto’s juist te herstellen. We weerleggen niet dat er voor sommige merken aanvullende trainingen en opleidingen vereist zijn. Deze moeten volgens ons wel vrij toegankelijk zijn voor iedere schadehersteller.

Voor de schadeherstelbranche en de consument is het van belang dat er transparantie en een gelijk speelveld bestaat. Wanneer dit niet het geval is belemmert dat de concurrentie en zullen de kosten van het herstel stijgen. FOCWA staat er daarom voor dat merkerkenningen geen marktafscherming mogen worden en daarom beschikbaar moeten zijn voor alle schadeherstelbedrijven die aantoonbaar aan de voorwaarden voldoen en die een merkerkenning zelf als toegevoegde waarde beschouwen.

FOCWA gidst haar leden

Om haar leden te helpen bij het maken van een keuze in het debat rond merkerkend schadeherstel neemt FOCWA haar gidsfunctie op. Op onze ledenportal kunnen leden een uitgebreide versie van het standpunt terugvinden. Hierbij legt FOCWA verder uit wat ze verstaan onder merkerkend schadeherstel en staan ze stil bij de gevolgen voor de markt en voor de schadeherstellers. Door middel van een concreet actieplan legt FOCWA uit hoe zij haar leden helpt en ondersteunt.

Steunpunt merkerkenningen

Via www.focwa.nl/steunpunt-merkerkenningen kunnen FOCWA-leden anoniem laten weten waar zij tegenaan lopen bij het behalen van merkerkenningen. Al deze reacties zal FOCWA bundelen en gebruiken bij haar belangenbehartiging bij de verschillende stakeholders.

Reuring in de markt

Dankzij een goede voorbereiding en contacten met de betrokken stakeholders, heeft het FOCWA standpunt voor de nodige reuring in de markt gezorgd. Ten eerste spreken leden ons meer en doelgerichter aan over dit onderwerp. We tonen als brancheorganisatie onze relevantie en kunnen hen helpen met een thema dat bepalend is voor de toekomst van hun bedrijf. Daarnaast sluiten steeds meer organisaties zich aan bij ons standpunt. We creëren draagvlak in de markt en kunnen nu aan onze leden laten zien dat we echt voor hun belangen opkomen.

Advies aan andere verenigingen

Luisteren naar de leden is cruciaal voor een goede belangenbehartiging. Waar ligt een ondernemer nu echt van wakker en wat is bepalend voor de toekomst? Samen op zoek gaan naar welk standpunt verbindend is in de eigen organisatie is niet evident. Maar met dergelijk standpunt kan je bij alle betrokken stakeholders steeds op dezelfde nagel blijven slaan. En zo creëer je steeds meer impact. Het is een traag proces, maar wel een proces waarmee je kunt scoren bij je leden.