Geef nepnieuws geen ruimte

Afgelopen maand is Facebook in samenwerking met NU.nl een pilot gestart om nepnieuws tegen te gaan. Factcheckende partners kunnen berichten via een dashboard beoordelen op waarheid. Het is de eerste stap in de richting van een brede aanpak die moet leiden tot het indammen en voorkomen van de verspreiding van onwaarheden via de (social) media.

(meer…)

nepnieuws branche- en beroepsverenigingen

Met de opkomst van social media staat het waarheidsgehalte van nieuws onder druk. Het is voor de gemiddelde lezer steeds moeilijker waarheid van nepnieuws te onderscheiden. Deze ontwikkeling schaadt niet alleen het vertrouwen in de journalistiek, maar mensen krijgen ook gewoon foute informatie. Branche- en beroepsverenigingen moeten vertrouwen en objectiviteit uitstralen en hun leden moeten weten dat de informatie die zij via dat kanaal krijgen geen nepnieuws is. Het is daarom een primaire verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede en waarheidsgetrouwe nieuwsvoorziening.

‘Vignet van waarheid’

,,Een nieuwsbericht van een branche- en beroepsorganisatie zou eigenlijk een soort van ‘vignet van waarheid’ moeten krijgen waarmee de nieuwswaarde extra wordt versterkt’’, meent Michiel van Overbeek’ directeur Elma Media. ,,En dat is een ontwikkeling waarmee de verenigingen hun voordeel kunnen doen. Want hun leden worden namelijk overstelpt met nieuws en moeten daar een schifting in maken en zullen daarom met enige achterdocht het nieuws op waarheid toetsen. Daar ligt dan een belangrijke taak en meerwaarde voor de vereniging om haar leden – de vakprofessionals –  informatieve, inspirerende én betrouwbare vakliteratuur te verschaffen, voorzien van een vignet van waarheid. Zo leveren zij een belangrijke bijdrage aan de kenniseconomie en het goed functioneren van hun leden in de praktijk.’’