Helft ondernemers is lid van vereniging

Ongeveer de helft van de Nederlandse ondernemers is lid van een vereniging. Dat blijkt uit het onderzoek `De rol van ondernemersverenigingen’ dat in april 2019 in opdracht van KVK is uitgevoerd. Bij het onderzoek waren meer dan 1.000 ondernemers betrokken. (meer…)

Lidmaatschap vereniging komt met de jaren
Ongeveer de helft van de ondernemers geeft aan lid te zijn van één of meerdere verenigingen. Mkb’ers (62%) zijn relatief vaker lid van een vereniging dan zzp’ers (43%). Echter, in absolute aantallen zijn meer zzp’ers lid van verenigingen doordat het merendeel van alle ondernemingen in Nederland uit zzp’ers bestaat.

Het lidmaatschap van de vereniging lijkt met de jaren te komen; recent gestarte ondernemers geven relatief vaker aan (nog) geen lid te zijn van een vereniging.

Ondernemersverenigingen worden gezien als ‘verbinder’
In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen (lokale) ondernemersverenigingen en (landelijke) brancheverenigingen. Ruim een derde (36%) van de ondernemers is lid van een ondernemersvereniging en drie op de tien (29%) van een branchevereniging.

Ondernemers zijn vooral lid van een ondernemersvereniging om in contact te komen met andere ondernemers en om te netwerken. Van een landelijke of branchevereniging is men voornamelijk lid voor de informatie over de branche en over wet-/regelgeving. Dit komt overeen met de functie die leden de verenigingen toekennen: een ondernemersvereniging ziet men vaker als een ‘verbinder’ en een (landelijke) branchevereniging vaker als een ‘voorlichter’. Beide type verenigingen worden door leden gezien als een vertegenwoordiger van ondernemers.

Ondernemersvereniging belangrijke schakel
“Alleen ga je sneller, samen kom je verder”. Deze wijsheid vormt het bestaansrecht van verenigingen. Of het nu gaat om overleg met overheden, aanpak van gezamenlijke issues of het vinden van klanten: ondernemers die de handen ineen slaan bereiken meer.

Elma helpt verenigingen met hun (leden-)strategie, conceptontwikkeling en de succesvolle exploitatie van de mediaportefeuille. Onze aanpak zorgt voor een effectieve inzet van de on- en offline media zodat verenigingen hun leden optimaal kunnen bereiken en bedienen.

Bron: Kamer van Koophandel