Intentieverklaring gezamenlijke toekomst NVS-NVL en VvSL

Op 6 april. jl. hebben de NVS-NVL en de VvSL een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een voorstel voor een fusie van beide verenigingen in de zomer van 2021. Vanaf dat moment gaan de verenigingen samen verder als nieuwe vereniging met een nieuwe naam. (meer…)

De VvSL en NVS-NVL werken al enkele jaren en in toenemende mate nauw samen, met name waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom LOB. De beide verenigingen zien voor zichzelf een een leidende rol als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstgerichte en toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere relevante stakeholders zijn gebaat bij één duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB in het gehele onderwijs. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden.

Het afgelopen jaar hebben gesprekken plaats gevonden met leden en de besturen in beide verenigingen, die een heldere conclusie voortbrachten: ‘er is meer dat ons bindt dan dat ons scheidt’. Op 2 maart jl. werden de leden al geïnformeerd over de stand van zaken van deze ‘verkenning’. Daarop zijn veel positieve reacties gekomen. Met de intentieverklaring zetten de NVS-NVL en VvSL een stap verder in het proces van een gezamenlijke toekomst.

Bron: NVS-NVL