KNS gaat samenwerken met poeliers en visspecialisten

In 2020 gaat de KNS nauw samenwerken met de Nederlandse Bond voor Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) en de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en het Visgilde. (meer…)

Na een periode van intensief overleg heeft de NBPW, met behoud van eigen identiteit, gekozen voor een nauwe samenwerking met de KNS. Het doel is om de dienstverlening voor leden van de NBPW te optimaliseren gezien de overeenkomsten tussen de branches. Naast individuele dienstverlening zorgt de KNS voor secretariaat en administratie. Ook zet de KNS haar expertise in bij projecten zoals hygiënecode en de invoering van Orba.

Met de VNV en het Visgilde is een overeenkomst gesloten voor het voeren van secretariaat en administratie.

“Wij zijn blij met het vertrouwen van de NBPW, VNV en Visgilde. Samenwerken als versbranches is niet alleen slim als je kijkt naar de inzet van mensen en middelen, het biedt veel synergy. Door samenwerken sta je sterk!”, aldus Marian Lemsom. “Wij kijken uit naar deze samenwerking!”

Voor leden van de KNS verandert er niets in de huidige dienstverlening. Bij de ALV in 2016 is samenwerken uitgebreid besproken en door de vergadering goedgekeurd om toekomstbestendig te blijven.