Koersverandering NOVE

“Jullie willen zo te zien wel heel veel vertellen bij NOVE”, dat was de eerste reactie van Ellen van Elma Media toen zij het kwartaalmagazine NOVE-Visie onder ogen kreeg. En ja, de sector waarin leden van NOVE en NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) actief zijn, is aan alle kanten gekoppeld aan wetgeving. Dat heeft alles te maken met de producten die verhandeld, opgeslagen en getransporteerd worden: vloeibare en gasvormige brandstoffen en smeermiddelen. Informatievoorziening vanuit de brancheorganisatie is daarom van groot belang. (meer…)

Het is in de huidige tijd waarin we overstelpt worden met social media en internet steeds lastiger om de juiste berichten bij de juiste ontvanger te krijgen. Keerzijde daarvan is dat leden zich afvragen waarvoor zij contributie betalen. Het hoofdbestuur van NOVE besloot daarom dat de communicatie van de vereniging aan vernieuwing toe was. Als partner werd daarbij Elma gekozen, vanwege hun ervaring op het gebied van communicatie bij verenigingen.

Aanpak
Allereerst werd een onderzoek uitgevoerd onder de leden naar de behoefte op het gebied van informatievoorziening en naar de verbetering van de huidige communicatiemiddelen. Een van die communicatiemiddelen is het kwartaalmagazine NOVE-Visie dat door NOVE werd samengesteld door een externe redacteur. Deze had inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, waardoor een natuurlijk moment ontstond om het blad door een extern bureau te laten produceren. Ook kwam de wens om de formule te wijzigen. Voorheen was het inderdaad vooral gericht op techniek en regelgeving, waardoor alle witte ruimte in het magazine werd besteed aan tekst. De aandachtsboog van de huidige lezer is echter niet zo groot meer als pakweg 15 jaar geleden. Elma werkte een voorstel uit om het magazine een ander uiterlijk te geven. Hierbij werd ook gekeken naar formaat en zelfs type papier. Ook de naam onderging een verandering: van NOVE-Visie naar inNOVE, waarmee meer nadruk gelegd wordt op de transitieperiode waar de brandstofsector zich in bevindt. De aanpak is veel meer thematisch en het magazine is duidelijker gepositioneerd binnen de hele communicatiemix.

Vervolgstap
Het eerste nummer is inmiddels verschenen en de reacties, zowel van leden als van niet-leden zijn zeer positief. Fraaie opmaak (onder meer door professionele foto’s), niet te lange teksten, meer aandacht voor de mensen die werkzaam zijn in de branche, meer betrokkenheid vanuit de achterban (onder meer door leden in de redactiecommissie op te nemen). De volgende stap is vernieuwing van de website en wekelijkse nieuwsbrief. Dit staat voor 2019 gepland, waarbij Elma ons naar verwachting andermaal zal ondersteunen.

Erik de Vries, directeur NOVE