Krachtige strategische jaarplannen

Heeft u voor ogen waar u als vereniging naartoe wilt in de komende jaren en hoe u dat verpakt in uw strategische jaarplannen? Lees hier hoe de BGN  (De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland) een heldere stip aan de horizon kreeg en op welke wijze zij van toegevoegde waarde waarden blijven.

(meer…)

De BGN heeft onlangs het strategisch beleidsplan gepresenteerd. Welke stappen heeft u genomen om het beleid voor de komende jaren uit te zetten?
”De BGN heeft voor het opstellen van het beleid voor de komende jaren een duidelijke stip op de horizon gezet. We hebben het beroep en de vereniging in 2025 gepositioneerd, zoals wij denken dat het er dan zal uitzien. Daarvoor hebben wij door een onafhankelijk instituut onderzoeken laten verrichten over de huidige situatie (bekendheid en positionering in de markt), hebben we zelf verschillende analyses gedaan en zijn we met name uitgegaan van onze missie en onze kernwaarden”, aldus Marianne Kramer, voorzitter BGN.

Waarin heeft dat geresulteerd?
”Er is een duidelijk verschil met de aanpak in het verleden: als belangrijke leidraad hebben we nu onze ‘why’ genomen. Deze is terug te vinden in alles wat de BGN de komende jaren zal doen, zowel intern als extern. Daarnaast is het strategisch beleidsplan bewust een klein en overzichtelijk document geworden, zodat het door zowel bestuur, medewerkers als leden makkelijk ingezien en begrepen wordt.”

Welke concrete acties heeft u onlangs ingezet of gaat u inzetten?
”In het beleidsplan is uitgegaan van een viertal beleidsthema’s, die terugkomen in de jaarplannen, waarin acties en projecten worden beschreven. Ieder jaar zal een stap worden gezet in de richting van de stip op de horizon en ieder jaar zal opnieuw kritisch worden gekeken naar het opgestelde plan en waar nodig bijgestuurd.

Ook de jaarplannen zijn overzichtelijk en bondig vormgegeven, zodat ook deze voor alle betrokkenen makkelijk te zijn gebruiken. Projecten die kortgeleden zijn opgestart zijn onder andere de voorjaarscampagne ‘Ticket to a healhthy you’, organiseren van een algemene ledenvergadering met een uitgebreide expo en onderzoek naar de lidmaatschapsvoordelen.”

Tot slot, welke tip wilt u aan andere verenigingen meegeven?
”Wij merken dat de ledenbetrokkenheid en het aantal volgers op Facebook groter is geworden sinds wij meer vanuit onze ‘why’ zijn gaan communiceren. Ik zou iedere beroeps- en branchevereniging  willen aanraden om vooral de focus te leggen op de ‘why’ van de vereniging.”

Elma Media heeft de BGN als inhoudelijk partner geadviseerd en begeleidt bij de totstandkoming van het strategische beleidsplan.