Leden beter faciliteren door regionalisering

Regionalisering en onderlinge verbanden organiseren: de VHG (vereniging voor ondernemers in het groen) streeft ernaar een meer flexibele organisatie te zijn die leden goed faciliteert. Benieuwt welke veranderingen de VHG doorvoert?

(meer…)

Het vakgebied van de groenprofessional verandert. Gebouwen en buitenruimten worden anders ingericht, ondernemers in het groen verkopen gezondheid in plaats van beplanting. “We moeten het groenvak dan ook niet alleen vanuit het ambacht promoten, maar ook de toegevoegde waarde voor de maatschappij belichten. Opdrachtgevers nemen ons daar serieus in, VHG helpt de leden om dat in de regio te verzilveren”, zei vicevoorzitter Robert Smid bij de start van het nieuwe jaar. De plek van de groenprofessional verschuift naar meer vooraan in de keten, waarin hij meer als adviseur optreedt en kennis overdraagt. Smid: “Dat vraagt om opleiding in alle lagen van de onderneming. Het is een uitdaging voor de vereniging om zowel de innovatieve voorlopers als de meer ambachtelijke aannemers te bedienen.”

Denken vanuit marktdomeinen
De missie van de VHG blijft ruimte te creëren voor de professionele groenondernemer door verbindingen te leggen met opdrachtgevers en stakeholders en leden ondersteunen in de markt van vandaag. “We denken daarbij niet langer vanuit de verschillende vakgroepen, maar vanuit de marktdomeinen”, aldus Smid. “We zullen de positionering en profilering van groen verder doorzetten, meedoen in marktnetwerken met alle partners en onze rol op basis van kennis verder versterken. De regionalisering zal helpen om leden nog beter te faciliteren.”

Co-makerschap
De VHG ziet dat ondernemers steeds meer naar co-makerschap gaan: niet traditioneel aanbesteden, maar gezamenlijk iets ontwikkelen en vanuit kennis en expertise een opdracht uitvoeren. “Groenprofessionals kunnen partners in projecten zijn”, onderstreepte VHG-directeur Egbert Roozen. “Dat biedt bedrijven kansen hun bedrijf verder te ontwikkelen. VHG wil verdere ontwikkeling van kennis en kunde ondersteunen. Ik hoop eind 2017 te kunnen zeggen dat we proactief zijn geweest met het leggen van verbindingen naar buiten. En dat we hebben ingespeeld op wensen van de leden, door te waar zij behoefte aan hebben, dicht bij hun dagelijkse praktijk, maar ook duidelijk hebben gemaakt welke stappen we als VHG zetten en waarom.”