Leden werven leden in de groenbranche

Branchevereniging VHG is in juni gestart met een campagne om nieuwe leden te werven. Dat gebeurt onder het motto: ‘Samen gaan we voor meer groen!’ Via diverse social mediakanalen en een WhatsApp-actie worden groenbedrijven gestimuleerd om de rest van dit jaar vrijblijvend en kosteloos kennis te maken met alle voordelen van het lidmaatschap. (meer…)

De campagne is gebaseerd op drie ‘Unique Buying Points’, belangrijke argumenten om lid te worden: netwerk, ondernemersvragen en personeel. Zo hebben VHG-leden toegang tot een uitstekend regionaal én landelijk netwerk van groenprofessionals en vinden ze bij de VHG Ondernemershelpdesk antwoord op hun ondernemersvragen, een schat aan informatie, persoonlijk advies en praktische tools. Daarnaast ondersteunt VHG in personeelsbeleid. Groenbedrijven die besluiten lid te worden van VHG, profiteren de rest van dit jaar vrijblijvend en kosteloos van al het ledenvoordeel.

Acties
Medio juni is de wervingsactie ingezet via Facebook en LinkedIn. Ook op Twitter is VHG actief. Na twee maanden heeft VHG 15 nieuwe leden mogen verwelkomen. 15 andere groenbedrijven hebben toegezegd lid te worden en er zullen nog ongeveer 75 leads worden benaderd. Deze bedrijven hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in het lidmaatschap.

Leden werven leden
Ook VHG-leden helpen mee met de actie. Zij kunnen potentiële lidbedrijven melden bij VHG en de campagne delen via hun eigen social mediakanalen. Daarvoor stelt VHG teksten en beelden beschikbaar die via de website te downloaden zijn. Ook kunnen de leden collega-ondernemers die nog geen lid zijn, als introducé meenemen naar een van de vele bijeenkomsten die VHG organiseert in de regio. Op deze bijeenkomsten kunnen ondernemers hun kennis verbreden en verdiepen, leren van en met collega’s en uiteraard ook netwerken en bijpraten. Zo gaan de groenbedrijven samen voor meer groen.

Groene oplossingen
Branchevereniging VHG behartigt de belangen van de ondernemers in het groen. Bij VHG zijn momenteel 1.100 bedrijven aangesloten. Zij zijn actief in de aanleg, renovatie en het onderhoud van particuliere en bedrijfstuinen, openbaar groen, dak- en gevelbegroening, interieurbeplanting en het boomspecialistische onderhoud. Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe groter haar invloed kan zijn en hoe meer zij kan betekenen voor de achterban. Dit is juist nu van belang, nu groen steeds meer wordt erkend als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen zoals hittestress, wateroverlast, voedselproductie, leefbaarheid, gezondheid, circulariteit, energietransitie enzovoorts.

Tekst: Annemieke Bos