Heeft u moeite met ledenbinding?

In een wereld die in rap tempo verandert, is kennisdelen de sleutel tot nieuwe inzichten en positieve resultaten. De Elma Inspiration Day rond het thema ledenbinding was begin oktober dan ook dé plek voor branche- en beroepsverenigingen.

(meer…)

Ledenbinding: segmenteren en communiceren
Tijdens de Elma Inspiration Day begin oktober wisselden afgevaardigden van verschillende branche- en beroepsverenigingen ervaringen uit rond teruglopende ledenaantallen. Ze bogen zich over nieuwe manieren van waardecreatie om die terugloop een halt toe te roepen. Met inspirerende presentaties, tips en adviezen van experts werden nuttige handvatten aangereikt om aan ledenbinding te werken.

Hoe goed kent u uw leden?
De hoge opkomst bij de Elma Inspiration Day bewees dat ledenbinding een hot item is. Want hoe zorg je ervoor dat leden trouw blijven aan hun vereniging en dat nieuwe leden zich aansluiten? Daarvoor is antwoord op de vraag ‘Hoe goed kent u uw leden?’ van groot belang, stelde civiel ingenieur en bedrijfskundige Peter Tack. Maar ook: ‘Hoe goed kennen uw leden uw vereniging? Weten ze eigenlijk wel wat u doet?’ Segmenteren en communiceren zijn de toverwoorden. Dat onderstreepte ook Ellen Dekker, mediastrateeg bij Elma. Door leden onder te verdelen kan worden ingespeeld op hun wensen en behoeften. En communiceren wat je als vereniging te bieden hebt, is van levensbelang.

Effectieve communicatie ligt ook ten grondslag aan de successtory van BOVAG, die tijdens de Elma Inspiration Day werd belicht. Met in feite eenvoudige ingrepen en acties slaagde BOVAG erin zijn ledentevredenheid op te hogen van een 7,4 naar een 8.
Lees het volledige verslag van de Elma Inspiration Day