Ledenwerving: in contact met generatie Y

Branche- en beroepsverenigingen vergrijzen nu aansluiting bij een vereniging geen vanzelfsprekendheid meer is. En dus móeten verenigingen in actie komen om jongeren te enthousiasmeren voor het lidmaatschap. Maar hoe?

(meer…)

Generatie Y: persoonlijke benadering en interactie
Generatie Y (geboortejaar 1982-2001) is vergroeid met internet, tablets en smartphones. Generatie Y heeft voorkeur voor communiceren via e-mail, mobiele apps en websites. Social mediakanalen als LinkedIn en YouTube zijn onbetwist plekken waar u als vereniging moet acteren om bij jongeren in beeld te komen. En dan niet alleen als zender van informatie, maar door juist actief te communiceren.
De jongere generatie vraagt om interactie. Reageren op reacties is bijvoorbeeld een must.

Persoonlijk
Informatie moet vooral kort maar krachtig zijn. Generatie Y heeft namelijk niet veel tijd en ‘scant’ de kanalen. Het is dan ook de kunst om op te vallen, bijvoorbeeld met een video of infographic. Daarbij waardeert de jongere generatie een persoonlijke benadering. Berichten moeten op maat zijn, interessant voor de generatie Y’ers. Jongeren verliezen snel hun interesse en zijn continu op zoek naar nieuwe content en impulsen. Ook negeren ze heel makkelijk irrelevante content. Entertainment, humor en sensatie blijken sterke stimuli om interessant te worden gevonden.

Bijeenkomsten
Behalve contact via digitale kanalen blijft interpersoonlijke interactie een onmisbaar instrument om binding met leden te behouden. Kennisdeling, inspiratie opdoen en verdieping tijdens bijeenkomsten met andere leden blijven waardevol. Om jongeren daar naartoe te krijgen, is het zinvol dergelijke bijeenkomsten een frisse, sprankelende naam te geven. ‘Algemene ledenvergadering’ klinkt al gauw stoffig en oubollig en is weinig uitnodigend. Het is eveneens belangrijk de interne organisatie zo in te richten dat jongeren er een plek krijgen. Niet een aparte plek, maar mix de verschillende generaties door elkaar. Introduceer bijvoorbeeld een buddy systeem: koppel een senior aan een generatie Y-collega. De junior heeft frisse ideeën, maar kan gestuurd/gecoacht worden de ervaren senior. Ze versterken elkaar. Door de jongeren nu aan te spreken, neemt de kans op voortbestaan van uw vereniging aanzienlijk toe.