Lobbyen in crisistijd

Tijdens deze Coronacrisis is het voor veel verenigingen van belang om doelgericht de relatie met de overheid vorm te geven. In deze tijd, waarin de beheersing van het corona-virus centraal staat, neemt de leidende rol van de overheid toe. Beleidsmakers hebben een ruimere marge om snel ingrijpende maatregelen te nemen en dus moet je als vereniging in deze tijd het verschil maken. (meer…)

Onder meer door doelgericht de relatie met de overheid vorm te geven. Wat betekent dit voor de lobbyist?

Er zijn de 10 basisprincipes op basis waarvan in deze tijd politieke belangen behartigd kunnen worden. Dit zijn ze, in willekeurige volgorde:

1 Werk samen
Meer dan ooit is de wetgevende- en controlerende macht erop gericht om beleid te maken dat voor heel Nederland goed is. Dit betekent dat beleid een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak vraagt. Het helpt beleidsmaker als standpunten sectorbreed worden aangedragen. Een branche- of beroepsorganisatie is daarom in deze tijd een belangrijk kanaal om ordentelijk een consistente boodschap naar Haagse stakeholders te geleiden.

2 Zoek elkaar
Beleidsmakers die iets verder af staan van het directe Covid-19 crisismanagement hebben in deze tijd net iets meer tijd om onderwerpen uit te diepen en een organisatie te woord te staan. Dat leidt in de praktijk tot (kennismakings)gesprekken op een manier die een paar weken geleden onwaarschijnlijk zou zijn. Hiermee krijgt het persoonlijke en informele karakter van belangenbehartiging toch een plek en bouwt u door de crisissituatie een band op voor de lange termijn.

3 Handel meer maatschappelijk dan ooit
Daar waar het bedrijfseconomisch verantwoord is, is het goed om nog meer dan anders te handelen vanuit een maatschappelijk perspectief. Dus ietsje meer aandacht voor pro bono werkzaamheden kan geen kwaad. Ondersteun bijvoorbeeld organisaties kosteloos met uw kennis. Of verbind netwerken met elkaar zonder dat daar direct grote financiële eigenbelangen of opbrengsten mee gemoeid zijn

4 Zie vooruit dus regeer vooruit
In deze tijd is het verleidelijk en begrijpelijk voor de korte klap en het snelle succes te gaan. En even ten koste van de ander te scoren. Dat is af te raden, want er komt ook een tijd dat de huidige situatie normaliseert en beleidsmakers onthouden wat u in de tijd van crisis heeft gedaan

5 Wees empathisch
Bij belangenbehartiging staat het eigen belang vaak centraal. Wees juist in deze tijd oprecht geïnteresseerd in de ander. En begin en eindig iedere email, app of position paper die niet Covid-19 gerelateerd is met de mededeling dat dit “nu even niet belangrijk zal zijn”, maar dat u daar desondanks wel aandacht voor wilt vragen indien dat mogelijk is

6 Blijf binnen de lijntjes kleuren
Bedrijven investeren meer en meer in duurzaam en verantwoord ondernemen. Zij hebben oog voor de maatschappelijke omgeving waarin zij opereren. Ze laten zich daarvoor toetsen en willen compliant zijn met de regels die gelden. Ook overheden moeten binnen die lijntjes blijven kleuren. Neem bijvoorbeeld de Europese regels voor staatssteun aan bedrijven door lidstaten. Hoewel deze steunregels door de Europese Commissie zijn verruimd is het belangrijk compliant te blijven.

7 Wees flexibel en wendbaar
In bepaalde sectoren zijn bedrijven actief die pre-crisis geen vriendschapsprijs van Haagse stakeholders ontvingen. In deze tijd echter zijn sommigen immens populair geworden. Probeer dat te incasseren zonder een opstelling van “toen vonden jullie ons niet aardig, dus voor ons hoeft het nu ook niet”. Gebruik deze verbeterde reputatie als ‘leverage’. Bijvoorbeeld om iets voor iemand te doen of om bepaalde beleidswensen in te steken. Of bijvoorbeeld juist nu de link te leggen met verkiezingsprogramma’s waar u uw specifieke punt in wilt krijgen.

8 Organiseer zelf goed
Voor lobbyen geldt het klassieke organisatieprincipe dat “intern voor extern” gaat. Dat geldt in deze crisistijd onverkort. Dus bepaal een duidelijke structuur en ownership binnen een organisatie van wie wat doet, met welk mandaat en welke boodschap. En houd andere disciplines goed aangehaakt. Organiseer de lobby langs de lijnen van een projectorganisatie waarop meerdere disciplines zijn aangehaakt. En mocht daarvoor tijd zijn: houd een dagboek bij. Want we kunnen namelijk leren van deze tijden, en moeten ons er te zijner tijd ook voor verantwoorden.

9 Vergeet het principe van ‘never waste a good crisis’
Handel niet anders dan anders en versnel niet nu iets omdat het een “goede tijd” is om iets te regelen of om naar buiten te brengen als lobbyende organisatie. Overigens geldt dit principe ook voor de overheid. Ook in deze tijd geldt: een reputatie komt te voet en gaat te paard…

10 Richt u op Brussel wanneer dat weer belangrijk wordt
Brussel is voor heel veel sectoren nu even iets minder belangrijk. We zijn nu even minder geneigd om over landsgrenzen heen te kijken, zonder dat dat per se hoeft te leiden tot het ontstaan van een natiestaat. Dat was duidelijk zichtbaar in de gesprekken die onze regeringsleiders hadden over de eurobonds. Maar ook is de behoefte van de lidstaten om naar ‘Brussel’ te gaan lager. Hoewel regels voor staatssteun zijn opgerekt en ook op andere beleidsgebieden Europese rugdekking nodig is. Maar: wie dan leeft, wie dan zorgt. Dus ja als er tijd is, doe ‘iets’ met stakeholders in Brussel, maar lig er niet wakker van als dat nu even niet mogelijk is.

Tot slot
Wat zeker is, is dat de rol van de centrale overheid de komende jaren belangrijker wordt. Daar waar in Nederland de afgelopen jaren veel beleid is gedecentraliseerd zal de komende jaren in veel beleidsdomeinen een omkering plaatsvinden.
Het is dus voor organisaties belangrijker dan ooit om begrijpen hoe beleid werkt, hoe het tot stand komt en wat de kansen en bedreigingen voor de bottom-line zijn. Om vervolgens ditzelfde beleid te kunnen meebepalen. En dat alles betekent voor lobbyisten – of ze nu ‘inhuis’ of als consultant actief zijn, voor bedrijven, brancheorganisaties of overheden werken – werk aan de winkel!

Bron: Adformatie