Magazine Veilig overhandigd aan minister Hugo de Jonge

Veilig, het nieuwe magazine over de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in het onderwijs, is op 24 april jl. in de Tweede Kamer overhandigd aan minister Hugo de Jonge van VWS. Dit gebeurde na de commissievergadering Huiselijk geweld/Kindermishandeling. (meer…)

Veilig is tot stand gekomen in samenwerking met Augeo Foundation en met medewerking van het NJi, de Beweging Tegen Kindermishandeling en een groot aantal andere partijen uit het onderwijs. Met het magazine wordt iedereen die in het onderwijs te maken kan krijgen met kindermishandeling en huiselijk geweld geïnformeerd over de Meldcode. Daarnaast wordt onderstreept dat melding doen bij Veilig Thuis het verschil kan maken voor de leerling. De veiligheid van het kind staat altijd voorop. Lees in Veilig inspirerende  en persoonlijke verhalen, goede praktijkvoorbeelden, tips over gespreksvoering en signaleren, achtergrondverhalen en interviews. Het blad is verstuurd naar alle po- en vo-scholen en naar alle mbo’s in Nederland. Daarnaast hebben alle leerlingondersteuners die lid zijn van de NVS-NVL het blad op persoonlijke titel gekregen.

U kunt het magazine ook online lezen!

Veilig is onderdeel van een bredere zichtbaarheidscampagne rondom het gebruik van de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld in het onderwijs en melding doen bij Veilig Thuis wanneer er een vermoeden is van acute en structurele onveiligheid. De NVS-NVL heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om deze campagne uit te denken en uit te voeren. Eerder ontwikkelde de NVS-NVL daarom al met een groot aantal partijen in het onderwijs ook het afwegingskader bij de Meldcode. Daarnaast bieden ze een Trainingsmodule en een Verdiepingsmodule aan over de Meldcode. Sinds 1 januari 2019 is het de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.