Is uw website mobiel-vriendelijk?

Het aantal bezitters van tablets en smartphones in Nederland blijft nog altijd groeien. Cijfers over juni 2015 wijzen uit dat 8,6 miljoen Nederlanders (65%) over een tablet beschikken en 10,6 miljoen (80%) over een smartphone. In december 2014 was dat nog respectievelijk 61 en 76%.  Het wordt dus steeds belangrijker dat websites mobiel-vriendelijk zijn. Is uw website al mobiel-vriendelijk ingericht?

(meer…)

Tablet gebruik

Vooral onder jongeren steeg het bezit van tablets (van 50 naar 57%), terwijl 96% van hen ook een smartphone heeft. Slechts 24% van de jongeren belt nog; er wordt vooral geappt (84%).

Social Media
Het aantal Nederlanders met een actief Facebook- en Twitteraccount blijft stabiel: respectievelijk 74 en 30%. Onder jongeren tussen 13 en 19 jaar is dat resp. 89 en 52%. Instagram, Pinterest en Snapchat groeien, vooral onder jongeren.

Onderzoek GfK
Bovenstaande cijfers komen voort uit het onderzoek ‘GfK Trends in Digitale Media & Entertainment’, dat inzicht geeft in het bezit en gebruik van mobiele apparaten en digitale media. Het onderzoek gaat in op het gebruik van mobiele devices in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media én het linkt het bezit en gebruik van connected devices aan digitale entertainment content zoals, VoD, streaming muziek en games.