NBA belt leden in het kader van ‘Open’-campagne

Medewerkers van de NBA zijn, in het kader van de nieuwe campagne ‘NBA Open’, gestart met een belronde onder leden van de beroepsorganisatie. Die blijken positief over het initiatief. Om op een andere manier met leden in contact te komen startte de NBA medio maart met de ‘NBA Open’-campagne. (meer…)

Onderdeel daarvan is een serie events om met accountants in gesprek te gaan: van plastic vissen in de Amsterdamse grachten en hardloopclinics tot sessies over ‘mindfulness’, een motortoertocht om het IJsselmeer en ‘NBA-cafés’ op diverse plaatsen in Nederland. De belangstelling voor de events is behoorlijk groot.

Belangrijkste doel van de sessies is, naast het ontmoeten van leden die tot nu minder zichtbaar zijn, het verzamelen van input voor de nieuwe inrichting van de NBA. De inbreng tijdens de sessies vormt de basis voor een ‘creatieve conferentie’, die op 17 juni, de dag van de ledenvergadering van de beroepsorganisatie, wordt gehouden.

‘Goed dat u belt’
Ruim tien medewerkers van de NBA belden op 11 april in twee uur tijd met meer dan honderd leden, om aandacht te vragen voor de ‘open’-campagne en ze uit te nodigen voor een event naar keuze. Dat leverde volgens het belteam vooral positieve reacties op. “Goed dat u belt”, was het belangrijkste signaal dat de leden gaven, aldus NBA-woordvoerder Lukas Burgering. Leden omschreven de campagne als “top idee, dat hadden jullie jaren geleden al moeten doen”. Voor een aantal leden was het reden om zich direct telefonisch aan te melden voor een event. Ook toonden ze waardering omdat de beroepsorganisatie zich kwetsbaar op durfde te stellen.

Tegelijk toonden sommigen ook enige scepsis: “Gaan jullie echt wat met mijn opmerkingen doen?” Verder werden concrete suggesties gedaan rondom het aanbieden van ‘leerpaden’ voor mkb-accountants als totaalpakket, met name gelet op de nieuwe invulling van de permanente educatieverplichting. Ook het bieden van ondersteuning bij het voorbereiden op een toetsing werd genoemd.

Bron: NBA