NBA start serie video-interviews met voorzitter

De NBA, beroepsorganisatie van alle accountants in Nederland en al jaren opdrachtgever van ons, is recent gestart met een maandelijks video-interview met haar bestuursvoorzitter. Wij zijn benieuwd naar de eerste ervaringen. (meer…)

In de video-interviews wordt voorzitter Marco van der Vegte over actuele thema’s bevraagd door Marc Schweppe, hoofdredacteur van de nieuws- en debatsite Accountant.nl. De interviews duren per keer zo’n zes minuten en verschijnen de laatste donderdag van de maand via de websites van de NBA, op YouTube en LinkedIn.

“De tweede editie is net verschenen en liep qua productie al makkelijker dan de eerste”, aldus Marc Schweppe. “We wilden dit graag zelf in huis opzetten en produceren. We hebben inmiddels iemand in ons team die zich volledig richt op middelen als video en podcast. De inhoud bepalen we vooraf samen met onze NBA-woordvoerder. We filmen op dinsdag, monteren de dag erna en gaan na akkoord op donderdag naar buiten, met een nieuwsbericht op onze sites.”

Aanleiding voor de maandelijkse interviews is de wens van de organisatie om meer actief naar buiten te treden en de eigen standpunten en activiteiten te belichten. Het accountantsberoep ligt al jaren onder een vergrootglas en krijgt bij incidenten regelmatig forse kritiek. De NBA heeft daarom in 2014 al een groot verbeterprogramma in gang gezet, vooral gericht op de kwaliteit van de accountantscontrole. Vervolgens is medio 2018 een visiedocument uitgebracht, waarin naar de toekomst wordt gekeken: de ‘Vernieuwingsagenda’. De thema’s daaruit moeten nu concreet worden ingevuld. Dan gaat het bijvoorbeeld over de invloed van digitalisering op het werk of de verbetering van de reputatie van het accountantsberoep.

Vragen aan de voorzitter
De serie maandelijkse interviews geeft de NBA-voorzitter de mogelijkheid om de stand van zulke projecten te melden. Voorzitter Marco van der Vegte wil graag dat accountants zelf actiever naar buiten treden en duidelijk maken wat ze doen. Daarin geeft hij via de interviews zelf het goede voorbeeld. Ook is het goed om de voorzitter op deze manier zichtbaar te maken voor de leden zelf.

De interviews zijn getiteld ‘Vragen aan de voorzitter’. De NBA heeft een aparte mailbox geopend om leden de mogelijkheid te bieden zelf ook een vraag voor de interviews in te sturen. Dat moet nog op gang komen, aldus Schweppe. “Het is nog nieuw, dus die mailbox gaat nog niet zo hard. Maar via andere kanalen stellen leden ook vragen, zoals via het debat op Accountant.nl of via de centrale mailbox van de NBA.”

De eerste uitzending is behoorlijk bekeken, in totaal al bijna 2000 keer. De video’s worden gepubliceerd via de beide websites van de NBA en ook via LinkedIn. Opvallend is vooral het bereik van dat medium. “LinkedIn heeft op de zakelijke markt echt een groot bereik”, aldus Schweppe. “Het aantal views daar is opvallend hoog. Het is een medium dat we daarom intensiever willen inzetten. En je krijgt ook daar de nodige reacties terug.”

Ambitie
De NBA wil de interviewreeks in ieder geval het hele jaar volhouden en mogelijk ook daarna nog. In principe wordt een NBA-voorzitter voor twee jaar benoemd en Van der Vegte zit er pas een half jaar. Ambitie is om de reeks tijdens zijn termijn in ieder geval vol te houden. Het bevalt goed en is leuk om binnen het communicatieteam van de NBA te produceren, vindt Schweppe. “Zelf naar buiten treden en het eigen verhaal vertellen is toch beter dan afwachten tot je van buitenaf wordt bevraagd”, meent hij. “En in iedere organisatie zit tegenwoordig wel iemand met enige ervaring op het gebied van blogs, video of podcast. Daar kun je gebruik van maken. De jonge generatie doet niet anders, als ik naar mijn tienerdochters kijk.”