NBOV in transitie

Fris, modern en duidelijk. De NBOV heeft een nieuw logo en nieuwe huisstijl. Begin juni volgen de geheel vernieuwde website en andere digitale communicatie-uitingen. De vorm verandert en ook de inhoud. De Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging kiest voor een nieuwe stijl die past bij de toekomst: meer beeld, goed leesbare tekst, klantgericht en vooral herkenbaar voor de leden en de buitenwereld.

(meer…)

Deze vernieuwingen zijn het gevolg van de nieuwe koers: de NBOV veranderen van het traditionele secretariaat naar een actieve organisatie. Zoals in elke vereniging neemt het automatisme om lid te zijn af. Leden willen toegevoegde waarde en een herkenbare vereniging. Dit werd nog eens onderstreept door een ledenenquête waaruit duidelijk naar voren kwam dat de NBOV moderner, sneller en digitaler moet zijn, klantgericht en dienstverlenend. Halverwege 2017 is de organisatie – met de nieuwe directeur Marie-Hélène Zengerink – daarmee aan de slag gegaan. Zowel inhoud als werkwijze en uitstraling zijn opnieuw vastgesteld.

Samenwerking

De NBOV richt zich op drie kernonderwerpen: werkgeverschap, vakmanschap en ondernemerschap. Dat laatste krijgt meer aandacht. Immers, ondernemerschap is de kern van elke branche. Daarnaast richt de NBOV zich nadrukkelijk op de samenwerking tussen leden en met andere organisaties, en op de samenleving. Want de NBOV is dé belangenbehartiger van de ambachtelijke brood- en banketbakkers.

De leden verwachten dat de NBOV vooruitgang biedt, vooruitkijkt en aanhaakt op de uitdagingen van een veranderende omgeving en markt. Daar hoort bij het ondernemerschap stimuleren richting het ‘conceptdenken’ en het maken van keuzes voor de toekomst. Vakmanschap krijgt een extra dimensie, met behoud van alle goede eigenschappen. Werkgeverschap, de bijdrage van de ondernemer aan de samenleving, duurzaamheid, innovatie en sociale bewogenheid zijn belangrijke aspecten van ondernemerschap.

Zichtbaarder en herkenbaar

De leden willen dat de NBOV zichtbaarder en herkenbaar is, autoriteit uitstraalt en kwaliteit biedt. Als er onderwerpen spelen rondom de ambachtelijke bakkerij moet de NBOV vóór de leden staan met een kwalitatief goede onderbouwing. De NBOV moet meer naar buiten treden, laten zien wat de vakman of vakvrouw betekent voor de samenleving, en hoe zij bezig zijn met hun vak.

Daarnaast krijgen leden sneller toegang tot informatie, met een compactere lay-out en een toegankelijke schrijfstijl. De website wordt de basis van die dienstverlening. Daar moeten de leden alle informatie 24/7 kunnen vinden. Voor adviezen kunnen de leden uiteraard nog steeds bij de adviseurs van de NBOV terecht. Al deze aspecten van de NBOV-nieuwe-stijl worden weerspiegeld in het nieuwe logo, de nieuwe website en de nieuwe communicatie-uitingen.