Nederlandse Dalton Vereniging intensiveert haar ledencommunicatie

In deze tijden van snelle informatieoverdracht is het voor elke vereniging een uitdaging om de communicatie tussen en naar leden up-to-date te houden. Met alleen een website en een digitale nieuwsbrief lukt dat vaak onvoldoende. Dat merkte ook de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) die op zoek ging naar middelen om de communicatie met en tussen haar leden te intensiveren. (meer…)

,,Onze website is vooral eenrichtingsverkeer’’, constateert Paul Hendriks, bestuurslid van de NDV. ,,De mogelijkheden voor interactie zijn te beperkt. Dat geldt eigenlijk ook voor onze nieuwsbrief die één keer per zes weken verschijnt. Als vereniging willen we meer kennisdeling en contact tussen de leden en meer bekendheid met het bestuur. We streven naar een cross-mediaal beleid. Daarbij vinden wij de uitwisseling van informatie en het onderling met elkaar over onderwerpen discussiëren erg belangrijk. Er moet dynamiek ontstaan tussen onze verschillende mediakanalen. Via onze mediapartner Elma Media kregen we het advies om te onderzoeken of de netwerk-app hierbij hulp kon bieden. Dat is een online tool om de communicatie met leden te intensiveren en ze meer en sneller met elkaar te verbinden. Het schakelt bovendien met alle andere communicatiemiddelen van onze vereniging waardoor de leden altijd op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en gericht hun kennis en expertise kunnen delen.’’

Meepraten
Nu de app is geïntegreerd en deze zelfs al een rol heeft gespeeld tijdens het afgelopen tweejaarlijkse congres van de NDV, ziet Hendriks tal van voordelen ontstaan. ,,Zoals gezegd willen we dat er meer dynamiek ontstaat en dat leden worden uitgedaagd om met elkaar te sparren over actuele zaken. We stimuleren dat bijvoorbeeld door onze leden op te roepen om binnen de app mee te praten over artikelen die in ons vakblad Daltonvisie zijn gepubliceerd. Maar andersom kan ook. Stel dat er veel op de app over een bepaald onderwerp wordt gesproken, dan zouden we daar weer een artikel aan kunnen wijden in ons blad. Op die manier verbind je de diverse communicatiemiddelen met elkaar met als doel onze community te versterken.’’