Nieuw elan binnen de vereniging

Adfiz anno 2019 is niet te vergelijken met hoe de vereniging er – pak ‘m beet – vijf jaar geleden voor stond. De financiële crisis, fusieperikelen, in het verleden gemaakte (strategische) keuzes en onvoldoende zichtbaarheid, leidden tot onvrede onder de leden van de belangenorganisatie voor onafhankelijk financieel adviseurs. Het tij moest gekeerd. En dat is gelukt. (meer…)

Allereerst door meer te communiceren over waar ze mee bezig zijn. Voor een vereniging waar lobbyactiviteiten een prominente positie innemen, is dat niet altijd even makkelijk. Veel gesprekken die de lobbyisten voeren zijn vertrouwelijk. Maar wat ze wel kunnen vertellen, is welke dossiers onderhanden zijn, wat hun standpunten daarin zijn, wie de gesprekspartners zijn en wat de vervolgstappen zijn. Concreet betekent dit dat Adfiz nu dagelijks meerdere nieuwsberichten publiceert, wekelijks een nieuwsbrief verstuurt, de directeur maandelijks een veelgelezen column schrijft over wat hem is opgevallen of issues die hij wil aankaarten en driemaal per jaar het Adfiz Magazine verschijnt. Gevolg van deze communicatie-impuls is een grotere zichtbaarheid onder zowel leden als hun stakeholders en in de (vak)media, waardoor leden zich ook meer verbonden zijn gaan voelen met hun vereniging én met elkaar.

Ook is Adfiz inhoudelijkere evenementen gaan organiseren, die meer zijn toegespitst op de markten waarin de leden actief zijn. Of u als lid actief bent in de particuliere of zakelijke markt, er is altijd wel een bijeenkomst waar voor u relevante ontwikkelingen worden belicht en waar u met vakgenoten kunt sparren. En niet alleen met vakgenoten, ook met generatiegenoten. Voor de leden tot veertig jaar heeft Adfiz Jong Management opgezet, het onderdeel van de vereniging voor jonge en toekomstige managers. Voor deze groep organiseren ze bijeenkomsten om kennis over ondernemerschap en management op te doen en te sparren met gelijkgestemden. Verder zijn ze actief leden gaan werven om zitting te nemen in commissies en werkgroepen. Zijn ze regiobijeenkomsten meer gaan faciliteren. En organiseren ze jaarlijks een informele bijeenkomst met hun tien grootste leden, waar ze het met elkaar hebben over trends, knelpunten en nieuwe ontwikkelingen.

Overige zaken die ertoe hebben bijgedragen dat de vereniging is gaan floreren, zijn de ledenvoordelen die Adfiz biedt. Van kortingen op softwarepakketten en evenementen van partners tot coaching en communicatietools. Maar ook ogenschijnlijk eenvoudige zaken als een bloemetje bij een jubileum of een kaartje bij ziekte hebben veel impact. Tot slot, maar zeker niet minder belangrijk, is het team waarmee ze dit alles doen. De ongeveer dertien Adfiz-medewerkers vormen een hecht, creatief en flexibel team dat met veel plezier de zaken oppakt die gedaan moeten worden. En dat straalt af op de leden, de evenementen die ze organiseren, de stakeholders waarmee ze spreken en de markt waarbinnen ze acteren.