Nieuw vakblad? In print!

Het was heel duidelijk voor de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO): haar nieuwe vakblad VAM (Vakblad Asset Management) moest in print. “Digitale uitingen bereiken vaak alleen de ontvanger, VAM in papieren versie is voor iedereen toegankelijk”, zegt NVDO-verenigingsmanager Ellen den Broeder-Ooijevaar.

(meer…)

NVDO ondersteunt bedrijven en personen op het gebied van Beheer en Onderhoud/Asset Management. Om de ledenbinding een nieuwe impuls te geven, koos NVDO ervoor een nieuw magazine uit te geven dat leden informeert en inspireert. NVDO schakelde Elma Media in voor de ontwikkeling ervan.

Ledenbinding is en blijft een belangrijk onderwerp voor verenigingen. In hoeverre verwacht u dat het nieuwe vakblad een bijdrage levert aan ledenbinding?
“De noodzaak van Asset Management is tegenwoordig wel duidelijk voor de NVDO-achterban. Vanuit bedrijfseconomisch- en risicoperspectief is elk bedrijf er immers bij gebaat gedurende de levensduur van een asset deze kosteneffectief in te zetten ter realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. De NVDO-focus lag de afgelopen 53 jaar met name op Maintenance, maar dat is niet meer genoeg. Onze branchevereniging zal haar kennisontwikkeling en -overdracht verbreden naar de totale keten binnen Asset Management. Op deze manier verbinden wij de leden – naast bijeenkomsten en digitale nieuwsbrieven – ook aan de vereniging.”

Wat is het doel van het nieuwe vakblad?
“VAM beoogt de totale keten van Asset Management onder de aandacht te brengen. We noemen dat ‘Van Ontwerp tot Sloop’.”

Waarom kiest u er bewust voor om deze uitgave in print te laten verschijnen?
“Wij willen dat VAM gelezen wordt door iedereen die een positie inneemt binnen Asset Management. Ons nieuwe vakblad kan dus heel mooi op de leestafels en op de kantinetafel. Digitale uitingen worden vaak alleen gelezen door de ontvanger, VAM in papieren versie is voor iedereen toegankelijk.”