Nieuwe communicatiestrategie voor de Staalfederatie Nederland

De Staalfederatie Nederland is de vereniging van importeurs/groothandelaren van staal en metaalproducten. In 2019 heeft de Staalfederatie het predicaat “Koninklijk” ontvangen en niet alleen vanwege het bereiken van het 100-jarig bestaan. (meer…)

De Staalfederatie heeft een groot maatschappelijk belang voor haar afnemers in alle takken van de bouw en de industrie in Nederland. Daarnaast hebben de handelaren in industriële producten een belangrijke rol in de wereldwijde distributie. Dit betekent dat de Staalfederatie alert moet reageren op nationale en wereldwijde ontwikkelingen zoals antidumping maatregelen en zeer actueel de maatregelen inzake het Coronavirus. Communicatie speelt daarbij een grote rol en dat was bij de Staalfederatie een aandachtspunt. De leden en stakeholders werden geïnformeerd door nieuwsbrieven en informatie op de website. Omdat ze zich bewust waren van het  éénrichtingsverkeer zijn ze op zoek gegaan naar een oplossing.

Rob Greve, branchemanager van de Staalfederatie vertelt: “De keuze is op Elma Media gevallen vanwege de goede contacten, het vertrouwen, maar bovenal de uitstekende reputatie van Elma in de wereld van branche- en beroepsverenigingen.

Na het eerste verkennende gesprek bleek dat wij over een schatkist aan informatie beschikken, maar niet goed weten hoe wij de aandacht van onze leden moesten trekken. Natuurlijk was het ons bekend dat mensen selectief lezen en dat iedereen last heeft van “infobesitas”.

Elma heeft ons onder andere geadviseerd om een uitgebreide enquête te houden onder onze leden en die op verschillende wijzen uit te voeren om een breed gedragen wensenpakket te krijgen. In een onlangs gehouden Algemene Vergadering zijn de uitkomsten van de enquête met de leden besproken en bereikten wij het uitgangspunt voor de nieuwe strategie van de vereniging en de uitgangspunten voor een vernieuwde communicatiestrategie. Bij de totstandkoming  hiervan is gebleken dat de expertise van Elma van groot belang is.

Het plan wordt de blauwdruk van het interactieve contact met de leden. Het wordt ook de basis van de opzet van een nieuwe website, sociale media en alle andere vormen van communicatie die ons in de komende jaren nog te wachten staan. De Staalfederatie is straks klaar voor de toekomst. Hopelijk zijn we in staat om een volle schatkist met onvoldoende communicatie om te buigen naar een professionele aanpak, zodat de leden van de Staalfederatie goed geïnformeerd de uitdagingen van het komende decennium met vertrouwen tegemoet kunnen zien”.