Nieuwe energie door herinrichting vereniging

“Durf te vernieuwen”, stelt Tessa Leonhard, directeur van NVS-NVL. De onderwijsvereniging onderging een drastische wijziging in de organisatiestructuur om zo een professionaliseringsslag te maken en de communicatie met leden te verbeteren.

(meer…)

1. De afgelopen periode waaide een frisse wind door de NVS-NVL. Wat zijn de grootste veranderingen?

“De meest zichtbare verandering is dat de organisatiestructuur op z’n kop is gezet. De NVS-NVL bestond uit eilandjes van besturen per doelgroep en een bureau als uitvoerend eilandje. Die eilandjes zijn opgeheven, inhoud en uitvoering zijn samengebracht in een versterkt bureau. Drie leden zijn aangetrokken om als inhoudelijk beleidsmedewerker hun achterban te vertegenwoordigen. Zij worden ondersteund door ambassadeurs in het land. Omdat communicatie met onze leden en professionalisering de speerpunten van onze vereniging zijn, hebben we een communicatieprofessional aangetrokken en een coördinator die ons cursusaanbod gaat vernieuwen en onderbrengen in een academie. Een verandering die minder zichtbaar, maar wel voelbaar is, is de verandering in mindset. Er is weer energie!”

2. U staat aan de voet van een innovatietraject. Wat houdt het in en wat wil de NVS-NVL ermee bereiken?

“Het uiteindelijke doel is de vereniging in staat te stellen om het hogere doel van de organisatie – de missie en visie – waar te maken. Wij willen een kompas zijn voor begeleiders in het onderwijs, zodat we samen leerlingen kunnen begeleiden naar hun optimale toekomst. We hebben, in gesprek met leden en andere organisaties in het onderwijsveld, een helder beeld gevormd van de structuur, de cultuur en de strategie die daaraan het beste zou bijdragen. Daar zijn we naartoe onderweg. We willen het contact met onze leden intensiveren, zodat we beter en sneller kunnen inspelen op hun behoeften. We willen prominenter aanwezig zijn, als vraagbaak, als bruggenbouwer, als wegwijzer. We willen kennis ontwikkelen en bijbrengen en kennisdeling faciliteren. Daar hoort een overzichtelijke organisatiestructuur bij, met korte lijnen en toegankelijke mensen die doen waar ze goed in zijn. De organisatiecultuur van de NVS-NVL moet daarom verbindend, flexibel en daadkrachtig zijn.”

3. Veel verenigingen hebben moeite met de werving van nieuwe leden en het binden van huidige leden. Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling?

“Die ontwikkeling is een feit. Mensen zullen zich echter altijd blijven verenigen en verbinden. De kunst is om vastgeroeste beelden over hoe zo’n vereniging of verbinding zou moeten plaatsvinden overboord te gooien en te zoeken naar de unieke manier waarop jouw achterban dat doet. Dan kun je daarbij aansluiten.”

4. Tot slot; welke tips wil u andere verenigingen meegeven?

“Durf te vernieuwen en houd een open vizier. Vernieuwing is niet altijd verbetering, maar dat kun je pas achteraf concluderen. Stilzitten is in ieder geval geen optie.”