Nieuwe telg geboren uit Unizo: Federatie Kinderopvang boven de doopvont

Recent werd de Federatie Kinderopvang opgericht met als doel een gespecialiseerde werking op te starten voor de hele sector van de Kinderopvang. Voordien waren de ondernemers in de Kinderopvang lid van Unizo. De tijd was rijp voor een neutrale, professionele, specifieke werking die de hele sector ten goede komt.

(meer…)

Federatie Kinderopvang

Samen met een aantal sterke, innovatieve spelers uit de Kinderopvang werden de schouders onder dit project gezet. Een nieuw aanbod werd gecreëerd dat de sterktes en mogelijkheden binnen de sector accentueert en tegelijk de hand reikt naar bedrijven. Federatie Kinderopvang maakt werk van tewerkstellingskansen en zet in op kansenvergroting voor kinderen en gezinnen. Dit alles is mede mogelijk door een groot netwerk en een groot draagvlak in en rond de sector, ook politiek.

Communicatie speelt een belangrijke rol in dit verhaal, meerdere stakeholders vragen een aangepaste boodschap via het juiste kanaal. Hiervoor was een denkoefening nodig welke geleid heeft tot het kiezen voor een sterke communicatiemix.

De keuze om alle betrokken partijen te informeren via diverse kanalen en dus voluit te gaan voor een  brede communicatiemix betekent een uitdaging naar middelen. Toch werd meteen “op de groei” ingezet en wordt de website en de digitale nieuwsbrief in 2018 aangevuld door een mooi en vooral interessant periodiek die de federatie de nodige body en exposure geeft. Elma heeft dit mee begeleid en zet samen met de Federatie Kinderopvang belangrijke stappen.